Tjörn kommuns logga, till startsidan

Häckar och buskage

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växter ut mot gatan.

Fri sikt i korsningar för säker trafik på bostadsgator

För att föraren som sitter i sin bil och små barn intill vägen ska få tillräcklig sikt ska växtlighet eller annat hinder inte vara högre än 70 centimeter över körbanan.

Nedanstående regler gäller för gator där hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre. Vid hastigheter på 70 kilometer i timmen måste avstånden ökas ytterligare.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter eller andra hinder inte är högre än 70 centimener över gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan, gång- eller cykelbanan.

Utfart med 2,5 meter hög häck.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter eller andra hinder inte är högre än 80 centimeter över gatan inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Hörntomt mot gata.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du ändå har träd eller buskar som sträcker sig ut över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter.
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter.
  • Över körbana, minst 4,6 meter.
Olika höjdmått på häck, illustration

Planteringsavstånd och rekommendationer

Växtligheten får inte skymma gatubelysning, vägmärken eller trafiksignaler.

Träd som skymmer gatubelysning.

Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.
Stora buskar och träd ska planteras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Tänk på att fullvuxna häckar och buskar ska växa inom den egna tomten. Vill du täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten som läggs i några rader utmärkta val.

Planteringsavstånd till gata

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet