Tjörn kommuns logga, till startsidan

Friggebod och attefallshus

E friggebod och ett attefallshus är en byggnad som är ett komplement till ett bostadshus. Det kallas för komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Här kan du läsa om när anmälan och startbesked krävs och vilka handlingar som ska bifogas.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Hur planen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fasigheten. Om du bor inom strandskyddat område, i en unik kulturmiljö, i en kulturhistorisk byggnad, i naturreservat eller naturvårdsområde, eller i ett område med ansvarsarter gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas.

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Ett attefallshus eller en friggebod räknas som en komplementbyggnad om byggnaden uppfyller samtliga kriterier.

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
  • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Byggnaden ska underordna sig befintlig bebyggelse.
  • Byggnaden får inte bilda en egen fastighet.

Bygga attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter.

Bygga friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad på högst 15 kvadratmeter.

Handlingar, kostnader och anmälan om attefallshus

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga din anmälan om attefallshus:

Självservice


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet