Tjörn kommuns logga, till startsidan

Miljö i skolan

Miljön i skolan är viktig. Våra barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolans eller förskolans lokaler, därför är det viktigt att miljön där är sådan att barnen inte far illa. En god miljö är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas och lära sig.

Inomhusmiljö i offentliga lokaler

Skola, barnomsorg och fritidsverksamhet bedrivs i lokaler som allmänheten har tillträde till och räknas därför som offentliga lokaler.
Upplever du eller ditt barn problem med inomhusmiljön kan du anmäla det till kommunens miljöavdelning. Det kan till exempel vara problem med fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Det ställs även krav på hur verksamheten ska kontrollera och följa upp inomhusmiljön.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet