Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vattnet. Här presenteras den aktuella översiktsplanen och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplan - möjligheternas ÖP

Arbetet pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun.

Aktuell översiktsplan

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

Översiktsplan 2013

Giltighetstid

2013-2023

Nuläge:

Auktualiserad 2016-12-15

Planen utgår från fyra strategier:

  • Tjörns roll i regionen
  • Bebyggelsestruktur och utveckling
  • Det goda livet
  • Det robusta samhället

Översiktsplanen ska visa kommunens långsiktiga utveckling främst genom:

  • De strategiska frågorna för markanvändning och byggande
  • Hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses
  • Hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I praktiken så innebär det att översiktsplanen är ett:

  • Strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser
  • Stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet