Tjörn kommuns logga, till startsidan
Två personer stretshar och visar skosulorna. Foto: Mostphotos

Säker och trygg förening

Kultur- och fritidsnämnden upphävde 2023-06-12 (KFN § 71) regelverket Certifiering för säker och trygg förening i Tjörns kommun.

Regelverket antogs av kultur- och fritidsnämnden i slutet av 2019. Målet var en kvalitetsmärkning i syfte att skapa en skadefri, säker och trygg samt inkluderande tillvaro för medlemmar, deltagare och besökare.

Från och med 2022 skulle certifieringen ligga till grund för föreningarnas rätt till utbetalning av beslutade föreningsbidrag. På grund av pandemin beslutade dock kultur- och fritidsnämnden i november 2020 att flytta fram certifieringskraven till 2024.

Kultur- och fritidsnämnden gav i maj 2023 förvaltningen i uppdrag att revidera gällande bidragsregler. Eftersom certifieringen kan hanteras inom den processen har nämnden beslutat att upphäva regelverket Certifiering för säker och trygg förening i Tjörns kommun.

Föreningsutveckling

Önskar er förening stöd i arbetet kring att skapa en hållbar, säker, trygg inkluderande verksamhet är ni välkomna att kontakta kultur-och fritidsförvaltningen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet