Tjörn kommuns logga, till startsidan

Rådgivande organ

I Tjörns kommun finns ett antal kommunala råd med olika inriktningar. Syftet med råden är att på olika sätt kvalitetssäkra kommande politiska beslut. Råden tillsätts genom politiska beslut när man ser ett behov av dem. I kommunala råd kan representanter från såväl kommunen som andra organisationer ingå.

Råden fungerar som en mötesplats där deltagarna har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Genom att samverka i råden kan samhällets resurser samordnas och utnyttjas bättre.

I pensionärsrådet deltar företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen samt nämnder. Det finns organisatoriskt under kommunstyrelsen men administreras av socialnämnden och sammanträder fyra gånger per år.

Pensionsrådet är en remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres situation i kommunen. Rådet ska

 • förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre
 • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
 • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
 • initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar
 • medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.

Deltagare

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från följande nämnder och styrelser: samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Tjörns Bostad AB.

Pensionärsföreningar på Tjörn som är öppna för alla och anslutna till riksorganisationen ska utse två ledamöter och två ersättare vardera.

Tjörns kommun har ett avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen.

Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning i form av ett råd. I Tjörns kommun samlas styrningen i Rådet för hälsa och social hållbarhet. Rådets uppgift är att se till att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del den vanliga verksamheten.

Arbetet ska utgå från en långsiktig strategi med framtagna behovsbilder och prioriteringar.

Deltagare

 • Tanja Siladji Dahne, (MP) Kommunstyrelsen, Ordförande
 • Annette Nord, (KD) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
 • Fredrik Gullbrantz, (S) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Catharina Shönbäck, (V) Kultur- och fritidsnämnden
 • Gun Alexandersson, (L) Socialnämnden
 • Robert Johansson, (M) Samhällsbyggnadsnämnden
 • Erling Alsin, (-)

I rådet för funktionshinder deltar företrädare för handikapporganisationer och kommunstyrelsen samt nämnder. Det finns organisatoriskt under kommunstyrelsen men administreras av socialnämnden och sammanträder fyra gånger per år.

Rådet för funktionshinder är en remiss- och referensgrupp. Samtliga handikapporganisationer som är verksamma på Tjörn har rätt att vara representerade.

Rådet ska

 • förstärka inflytande i alla frågor som gäller handikappade
 • verka för att handikappfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
 • initiera nya handikappfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningarna
 • vara remissorgan i frågor som berör handikappade
  vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Deltagare

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från respektive nämnd och styrelse.

 • Yvonne Andersson, (M) Socialnämnden, Ordförande
 • Robert Johansson (M), Samhällsbyggnadsnämnden
 • Aida Tegeltija (L), Barn och utbildningsnämnden
 • Catharina Schönbäck (V), Kultur och fritidsnämnden
 • Claes Jansson (M), Tjörns Bostads AB
 • Gerhard Bernhardsson (S), Socialnämnden
 • Rikard Larsson (S), Samhällsbyggnadsnämnden
 • Maud Hultberg (S), Barn och utbildningsnämnden
 • Jan Berndtsson (S), Tjörns Bostads AB
 • Bert-Inge Nordberg (S), Kultur och fritidsnämnden
 • Mona Larsson, De Handikappades Riksförbund
 • Lisbeth Olofsson, Svenska Psoriasisförbundet
 • Tomas Gustavsson, Synskadades riksförbund, Vice ordförande
 • Thomas Granlund, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 • Tina Baudino, Reumatikerföreningen Tjörn
 • Åse Rambrink, Tal Handikapades Riksförening
 • Birgitta Larsson, Reumatikerföreningen Tjörn
 • Bo Dahl, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Tjörns kommun har ett lokalt krishanteringsråd. Där ingår flera samhällsviktiga aktörer som kan bidra med olika former av hjälp och kompetens om en kris eller samhällsstörning skulle drabba kommunen. Krishanteringsrådet sammanträder två gånger varje år.

Deltagare är

 • Polisen
 • Försvarsmakten
 • Svenska kyrkan
 • Näringslivet
 • Frivilliga radioorganisationen (FRO)
 • Representanter från kommunen
 • Röda korset
 • Kustbevakningen
 • Sjöräddningssällskapet
 • Närsjukvården
 • Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
 • Sjöfartsverket
 • Frivilliga resursgruppen

Kontakt

Johan Nilsson

Kommunsekreterare
Nämndsekreterare kommunstyrelsen


Sidansvarig Johan Nilsson/Senast uppdaterad 17 december 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet