Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fosforfälla

Vissa avloppsanläggningar har en fosforfälla som ingår i reningen av avloppsvattnet. Efter en tid blir filtret mättat av fosfor och behöver då bytas för att reningen ska fungera som den ska. På den här sidan kan du läsa mer om fosforfälla och tömning av den.

Filtermassan klassas som kommunalt avfall och får enligt lag enbart hanteras av kommunen. Det är kommunens upphandlade entreprenör som byter din fosforfälla. Du kontaktar själv Renova Miljö AB när det är dags för byte.

Vill du läsa mer om hur du ansöker om eget avlopp så hittar du den informationen under eget avlopp.
Eget avlopp

Vad är en fosforfälla?

Ett fosforfilter eller en fosforfälla är till för att öka reningen av fosfor. Fosforfällan kan vara ett komplement till en tät markbädd och vara placerad efter slamavskiljaren och markbädden. Fosforfälla finns också i vissa minireningsverk.

Tömning av fosforfälla

Du som fastighetsägare beställer tömning när det är dags för byte.

Filtermaterialet i din fosforfälla behöver bytas ut regelbundet för att fungera. Normalt räknas ett fosforfilter klara rening i två år. När filtermaterialet ska bytas beror på vattenflöde och antal personer i hushållet. Det vanliga är att byte sker när pH-värdet, på utgående vatten, understiger 9. Du som fastighetsägare ansvarar för att kontrollera fosforfällans funktion. Det gör du genom att ta prover på pH-halten i utgående vatten. Följ leverantörens instruktioner. Har du tecknat serviceavtal med tillverkaren/leverantören är det oftast den som sköter provtagningen.

Tjörns kommun ansvarar för tömning, transport och behandling av förbrukat filtermaterial. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas efter anläggningens behov. Som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial innan eller samma dag som det gamla filtermaterialet hämtas. Du kan själv välja var du köper nytt filtermaterial och vilket företag som installerar det i din fosforfälla.

Hur går bytet till?

Fosformaterialet i din fosforbrunn räknas som kommunalt avfall och precis som vid slamtömning är det kommunens upphandlade entreprenör som ansvarar för hämtningen. Du kontaktar själv Renova Miljö när det är dags att tömma fosforfällan. Vid tömning av fosforfällan tas en avgift ut.

Tänk på att:

  • Avloppsanläggningen inte får användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan innan eller samma dag som hämtning.
  • Om avståndet till fosforfällan är mer än 10 meter från kranbilens uppställningsplats måste filtermaterialet ställas vid farbar väg.
  • Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över staket, buskar, väg/gata, gång- och cykelbana, parkeringsplats med mera.

Vanliga frågor och svar

Kontakta miljöavdelningen om du inte har ditt beslut.

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Kommunen ansvarar bara för tömning, transport och behandling av gammalt filtermaterial. Leverantören som sålde anläggningen säljer ofta nytt filtermaterial och utför påfyllningen efter tömning.

Ja, ingen annan än kommunens upphandlade entreprenör får hämta förbrukat filtermaterial eftersom det är ett avfall under kommunalt ansvar. Du faktureras för tömning, transport och behandling enligt aktuell taxa.

Det är kommunens ansvar att omhänderta förbrukat filtermaterial. Tänk på att det är kommunen som ska tömma fosforfällan nästa gång.

Filtermaterialet blir efter en tid mättat och förlorar sin filtreringsförmåga. Det betyder att du förlorar miljönyttan med reningen. Avloppet får inte användas om fosforfällan inte är fullgott skick.

Du får inte använda din anläggning om du inte fyller på fosforfällan. Du förlorar miljönyttan och uppfyller inte kraven på anläggningens funktion enligt ditt beslut från miljöavdelningen

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet