Tjörn kommuns logga, till startsidan

Köldmedier, f-gas

Köldmedier, eller så kallade f-gaser, finns till exempel i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. De flesta köldmedier innehåller ämnen som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till en ökad växthuseffekt.
Det finns därför lagar och regler för hur dessa ska hanteras. På denna sida finns information om dessa regler, vad som ska anmälas till miljöavdelningen samt vilken tillsyn de har.

Anmäl din köldmedieanläggning

Utsläpp av växthusgaser från köldmedia mäts i Koldioxidekvivalenter eller CO2e. Du behöver ta reda på hur mycket CO2e som din köldmedieanläggning innehåller för att avgöra om något ska anmälas till miljöavdelningen och vilka kontroller som ska göras.

Anmäl till miljöavdelningen

Kontrollera din köldmedieanläggning

Du ska med jämna intervaller kontrollera läckage från din köldmedieanläggning. Kontrollen ska göras av ett certifierat kontrollföretag. Kontrollen ska även göras vid installation eller ingrepp i köldmedieaggregatet.

Hur ofta du ska kontrollera din anläggning beror på hur mycket CO2e din köldmedieanläggning innehåller.

För journal över händelser i köldmedieanläggning

Om du har en köldmedieanläggning med över 5 ton CO2e ska du föra en journal över allt du gör i köldmedieanläggningen.

I journalen ska antecknas:

Miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift om bestämmelserna inte följs. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser som innebär miljösanktionsavgift är

Om du har fått miljösanktionsavgift för en typ av överträdelse och sedan upprepar samma överträdelse inom två år tas dubbel avgift ut för den nya överträdelsen.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 januari 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet