Tjörn kommuns logga, till startsidan

Samverkan i mellersta Bohuslän och Ale, SIMBA

Tillsammans med kommunerna Stenungsund, Kungälv och Ale samverkar Tjörns kommun med Västra Götalandsregionen genom organisationen SIMBA. Denna närvårdssamverkan är till för dig som har behov av samordnad vård från både kommun och region.

Helhetssyn

För att stärka din hälsa och minska ditt framtida behov av vård behöver kommun och region samverka för att använda resurserna i närområdet på bästa sätt. Det handlar om att ha en helhetssyn, en kontinuitet och att arbeta tillsammans med ett hälsofrämjande arbetssätt. Du som får vården ska inte uppleva att du får vård från olika ställen (till exempel sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård i kommunen) utan att det är vård anpassad för dig oavsett vem som ger den.

Vem är SIMBA till för?

SIMBA är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från vårdcentral, kommun, sjukhus och andra vårdgivare. Vi samverkar på olika nivåer – i politiken, på förvaltningar och i verksamheter.

Vilka är det som samarbetar?

  • Regionens öppna hälso- och sjukvård – till exempel vårdcentraler, rehab, tandvården, Regionhälsan, Habilitering och hälsa.
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Tjörn, Stenungsund, Ale och Kungälv
  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kungälvs sjukhus

Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet