Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunala bolag

I Tjörns kommun finns en bolagskoncern som har hand om olika tjänster i kommunen. Exempel på sådana tjänster är uthyrning av bostäder och hamnplatser samt tillagning av måltider. Koncernen består av moderbolaget Tjörns Kommuns Förvaltnings AB och följande dotterbolag.

  • Tjörns Bostads AB
  • Tjörns Hamnar AB
  • Tjörns Måltids AB

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är moderbolaget i koncernen. Bolaget är ett renodlat förvaltningsbolag.

Tjörns Bostads AB

Tjörns Bostads AB är ett bostadsbolag och den största fastighetsägaren i Tjörns kommun. Bolaget tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter.

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Hamnar AB har ett trettiotal externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och uthyrningstjänster som magasin, kontor och kajplatser.

Samtliga fritids- och gästhamnar är utarrenderade till båtföreningar.

Tjörns Måltids AB

Tjörns Måltids AB ansvarar för att laga, leverera och servera måltider inom förskola, grundskola, äldreomsorg samt biståndsbedömda matportioner. Det ägs av Tjörns kommun med Orust kommun som delägare.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet