Tjörn kommuns logga, till startsidan
Tecknade på barn, gjord av barn

Strategisk samverkansgrupp (SOS)

Samverkansarbetet för det förebyggande och främjande arbetet för målgruppen barn upp till 20 år som far illa eller riskerar att fara illa har organiserats under namnet Strategisk samverkansgrupp (SOS-gruppen).

SOS-gruppen har uppdraget att följa upp det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.

SOS-gruppen är kopplingen mellan politik, beslut och uppdrag samt det arbete som sker för- och tillsammans med barn och unga. Gruppen består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB.

Jessica Dahlström, processledare för barn och unga kommunkansli
Caroline Jönsson, folkhälsostrateg kommunkansli
Anna Orvefors, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Cathrine Berntsson, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Clarie Engström, avdelningschef socialförvaltningen
Martin Wallin, processledare kommunkansli
Thorbjörn Bergström, enhetschef Tjörns Bostads AB
Maria Brülls, rektor barn- och utbildningsförvaltningen
Fredrik Siladji Dahne, avdelningschef kommunkansli
Karin Lundgren, rektor barn och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 februari 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet