Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunkoreograf på Tjörn 2021-2022

Tjörn ska under ett år ha egna kommunkoreografer (KOKO). Det är det Göteborgsbaserade danskompaniet Kompani Catapult som fått uppdraget att låta invånarna på Tjörn möta dans på oväntade platser och i nya sammanhang. Temat är "samhällsviktigt".

Projektet drivs av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen med utvecklingsmedel från Kulturrådet.

— Det är en unik möjlighet för invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge, berättar Sandra Saied, evenemangskoordinator på Tjörns kommun.

Samhällsviktigt

Temat "samhällsviktigt" utgår till exempel från följande frågor: Vilka verksamheter och funktioner är samhällsviktiga? Vad händer när dansen får ta plats och påverka? Hur kan dansen länka samman ett hållbart och långsiktigt samhälle?

Enligt Sandra Saied ger KOKO kommunkoreograf förutsättningar för ett modigt och konstnärligt projekt med spets.

– Genom krockar och möten mellan danskonsten, olika yrkesgrupper och åldersgrupper kan det skapas nya sammanhang och engagemang. Hur rör det på sig i kommunhusets korridorer, i skolmatsbespisningen, i parker och trädgårdar, i vårdinrättningarna och på återvinningscentralen? Hur koreograferas en ö?

Det här har hänt

December 2021

Fortsatt samarbete med danspedagog Madeleine Wallroth på Delta. En julinspirerad dansvideo togs fram i projektet Dansa utan krav som publicerats på Deltas sida på Facebook.

Julinspirerad dansvideo

November 2021

Dansarna påbörjade samarbetet med danspedagog Madeleine Wallroth på Delta. De har spelat in dansvideor för projektet Dansa utan krav som publicerats på Deltas Instagram och spridits både i och utanför kommunen.

Gå in på Instagram eller Facebook under #dansautankrav för att se fler exempel. Du kan även hitta uppdateringar om vad våra kommunkoreografer har för sig genom att följa #kokotjörn eller #kokokommunkoreograftjörn.

I november genomfördes också en dansattack på Häggvallskolan under Öppen scen för unga på STO-frekvens, ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund.

Oktober 2021

Dansattackerna fortsatte under scenkonstfestivalen Avtryck 7-10 oktober, i samband med andra föreställningar. Under scenkonstfestivalen var också fotografen Nena Segerbrand på plats för att arbeta med gruppen och skapa en introduktionsfilm och foton för Tjörn.

Introduktionsfilm KOKO Kommunkoreograf Tjörn 2021-2022 on Vimeo

Ett så kallat ”Community project” är i startgroparna, i samarbete med Deltas unga dansgrupp Delta Dance Company. Kompani Catapult kommer att besöka olika samhällsviktiga grupper runtom i kommunen. De vill möta så många olika människor som möjligt och diskutera vad som är samhällsviktigt. Vad är samhällsviktigt för dig? Hör gärna av dig till Kompani Catapult och berätta.

Fotograf: Nena Segerbrand, Anepe Phtoto

September 2021

Hela projektet startade med en workshop där Tjörns kommun och Kompani Catapult tillsammans byggde en plattform, tog fram ett arbetssätt och en gemensam målbild för projektet.

Dansarna genomförde dansattacker för att presentera sig – på kommunhuset och på biblioteket i Skärhamn. I samarbete med Egnahemsfabriken skapades ett dansmärke. Kompani Catapult har nämligen inspirerats av alla de sjömärken som finns runt Tjörn. Den sneda stolpen symboliserar rörelse och att dansarna ständigt rör sig framåt. Håll utkik efter dansmärket - för där det finns, finns det dans!

Sommaren 2021

Arbetet smygstartade med en guidad tur på Tjörn och möten med olika föreningar på Dyrön och Åstol.

KOKO kommunkoreograf är ett treårigt interregionalt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet, som har drivits av DIS/Dans i Stockholms stad och län under åren 2016–2018. 2018 anslöt sig Kultur i Väst/Västra Götaland. Från 2019 är Förvaltningen för Kulturutveckling är nationell projektägare för KOKO kommunkoreograf. På Tjörn pågår projektet från 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

Danskompaniet Kompani Catapult är grundat och baserat i Göteborg. De strävar efter att arbetet ska vara samhällsaktuellt och vill med sin danskonst berätta historier som både berör och upprör samt uppmanar till diskussion.

Kompani Catapult sätter en stolthet i att ha en nyfiken process mot ett hållbart arbetssätt och utforskar ständigt sin röst i konstnärsvärlden. De vill ge dans en större plats i vardagen.

Kompaniet består av fyra dansare, som utifrån en feministisk och demokratisk värdegrund utforskar ett arbetssätt utan konstnärlig ledare men med en gemensam konstnärlig riktning.

Kompani Catapults webbplats

 

Håll utkik i evenemangskalendern för att se när KOKO är nära dig!

Kontakt

Sandra Saied

Evenemangskoordinator


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet