Tjörn kommuns logga, till startsidan

Toftenäs vandringsled

Vandringsleden ligger på Toftenäs halvö, en oas i Skärhamns omedelbara närhet. Halvön är ett naturskönt område, med en stor artrikedom av både växter och djur.

De flesta av västkustens örter växer här. Här lever även det gamla jordbrukslandskapet, med ett aktivt jordbruk, gamla gårdar insprängda mellan bergsknallarna och strandängar och andra betesmarker hålls öppna av betande kor och får. Stengärdesgårdarna är karakteristiska för området.

Leden börjar strax bortanför villaområdet i Toftenäs och följer böndernas gamla väg, mellan välskötta åkrar och hagar. Längs leden finns många grindar att öppna och stänga. Den sista delen av leden går längs en gammal grusväg och leden avslutas genom det nyare villaområdet.

Vandringsleden kan bitvis vara ganska blöt efter snösmältning och regnväder. Med bra skor är detta dock inget hinder. Leden är markerad med orange färgmarkering på stolpar och stenar.

Det finns betande får, hästar och kor i hagarna så var noga med att stänga alla grindar efter dig.

Vi håller på att uppdatera våra kartor. Det innebär att knappnålen inte visar exakt vart leden startar eller slutar, utan endast var på Tjörn som leden finns. Skyltning och information finns vid varje vandringsled.

Om Toftenäs vandringsled

Svårighetsgrad

Lätt

Längd

 2,6 kilometer

Markering

Längs leden finns en diskret orange markering.

Tillgänglighet

Genom att ta leden åt motsatt håll kan man med rullstol ta sig cirka halvvägs längs med leden längs med asfalt och grusväg.

Natur

Området utmärker sig för hög artrikedom. Här finns alla växter man kan förvänta sig i Bohuslän. På strandängarna växer trift och mandelblom och på den kalkhaltigare östra delen växer brudbröd och gullviva. Vilda rosor, slån, backnejlika och violer kantar delar av stigen. Längs bergssidorna hakar sig enar och ljung sig fast och vid bäcken växter kabbeleka och kaveldun. Ovanligare växter, som fjällnejlika, orkidéer och fjällkåpa väntar också på att bli upptäckta. Bland karaktärsfåglarna märks sånglärka, törnsångare, ärtsångare, hämpling och gulsparv.

Historia

Toftenäs har troligen varit bebott ända sedan bronsåldern, så fort marken höjt sig över havet. På Röseberget finns ett röse från den tiden. Toftenässtrand, väster om vandringsleden, är en av de äldsta dokumenterade landstigningsplatserna på Tjörn: Den användes redan 1594. Man kan även se delar av den gamla ridvägen till prästgården i Sibräcka.

Sevärdheter

"Båseviga" utanför vandringsleden är rester av ett gammalt trankokeri från sillperioden. I anslutning till denna finns en gammal stengata. För att nå hit fortsätter man norrut över öppen mark när leden svänger av mot nordost. Sedan fortsätter man västerut över bergen. Stigen dit är sedan ganska svår att finna.

Skötsel

Vandringsleden sköts av Tjörns kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med Västkuststiftelsen.

Hitta hit

Med bil: Efter Tjörnbron, sväng vänster på väg 169 mot Kållekärr. I korsningen efter cirka 5 kilometer sväng av mot Kållekärr. Följ skyltar mot Skärhamn. Ta norra avfarten i Skärhamn mot Radona industriområde, fortsätt 1,5 kilometer. Sväng höger mot Toftenäs. Fortsätt rakt fram på denna väg så långt det går, cirka 1 kilometer. Parkeringsplatsen (endast ett fåtal) vid ledens början ligger inne i ett villaområde. OBS: Sväng inte höger vid skylt mot Toftenäs.

Med buss: Ta buss mot hållplats Tubberöd i Skärhamn. Gå sedan Toftenäsvägen cirka 1 kilometer till ledens början. Följ skyltning mot vandringsled längs Toftenäsvägen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet