Tjörn kommuns logga, till startsidan

Myggenäs skola

Myggenäs skola ligger i villaområdet högst upp på berget i Myggenäs. Här går drygt 170 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Föreningen Skolrådet Myggenäs skola består av både personal på skolan och vårdnadshavare. Vi träffas regelbundet och bedriver olika typer av aktiviteter som berör elevernas trivsel och gemensamma utrymmen.

Kontakt

Myggenäs skola

Myggenäsvägen 20
471 60 Myggenäs

Expedition

Måndag–fredag 7.30–12

Fritidsavdelningar

Kaprifolen 0304-60 18 09
Sälen 0304-60 18 15
Makrillen 0304-60 18 07

Karin Lundgren

Rektor Myggenäs skola

Maria Olausson

Skolsköterska

Katarina Karlson

Specialpedagog

Oskar Elfström

Kurator

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Linnea Fredin

Psykolog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet