Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vuxenutbildning

Behöver du repetera kunskaper från grundskolan, skaffa dig behörighet för studier vid högskola eller gå en yrkesutbildning för att byta jobb? Då är kommunal vuxenutbildning ett bra alternativ.

Tjörn erbjuder ingen vuxenutbildning i egen regi, utan köper utbildningsplatser av övriga kommuner inom Göteborgsregionen.

Vuxenutbildningen i Stenungsund kan hjälpa dig med frågor som rör:

På vuxenutbildningen kan du som inte läst färdigt din grund- och/eller gymnasieutbildning göra det. Det finns också ett flertal olika yrkesutbildningar.

Vissa gymnasiala kurser i teoretiska ämnen är möjliga att studera på distans. Det kan vara ett alternativ om du till exempel arbetar till sjöss, vistas utomlands eller har oregelbundna arbetstider.

Du kan söka till en yrkesvuxutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg/examensbevis från gymnasiet. Kommunerna i Göteborgsregionen erbjuder gemensamt olika yrkesutbildningar.

Tjörn har inte sfi i egen regi, utan köper utbildningsplatser av Stenungsund.

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning kan läsa inom särskild undervisning för vuxna. Utbildningen kan göra det lättare att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas.
Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren gör du en studieplan som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att planera kring kommande eller pågående studier. Du kan få hjälp med frågor som rör exempelvis studieupplägg, studiefinansiering (CSN) eller framtida yrkesval.

Kontakt

Anna-Maria Olausson

Handläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet