Tjörn kommuns logga, till startsidan
Äldre kvinna som tränar med gummiband i sitt hem.

Aktivt och rikt seniorliv

Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet.

Här erbjuder vi praktiska råd och inspiration för att främja goda vanor, näringsrik kost, meningsfull motion, och sätt att undvika olyckor. Vi belyser även vikten av socialt umgänge och hur du kan fördjupa dina relationer. Vårt mål är att inspirera dig till att upptäcka och njuta av livets möjligheter. Utforska våra tips och ta steget mot ett aktivare och rikare liv idag.

Det är bra att regelbundet träna muskelstyrka, kondition och balans. Genom träning kan du få styrka och uthållighet för de aktiviteter du planerar eller drömmer om. All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt och varje steg och varje extra rörelse har betydelse. Dina muskler och leder blir stelare när du blir äldre men du som rör på dig kan behålla mer styrka, rörlighet, smidighet och balans.

Läs mer om hälsosamma levnadsvanor här.

Läs tips på 1177.se om goda vanor för att behålla och/eller utveckla sin hälsa positivt som senior

Råd om bra mat

Behöver seniorer äta annorlunda än andra? Ja, till viss del. Vad som är nyttigt att äta är ungefär samma för alla vuxna, men vid 65+ blir vissa näringsämnen viktigare.

Läs mer på Livsmedelverkets hemsida "Äldre - råd om bra mat".

Läs mer på 1177.se om "Tips att öka aptiten hos äldre".

MatFröjd

Inspireras till att planera och skapa måltider så att både måltidssituationen och livskvaliteten påverkas positivt. Appen MatFröjd är en receptapp för äldre, anhöriga, volontärer och hemtjänstpersonal.

Läs mer om appen MatFröjd

Trygghet och säkerhet är viktigt för alla. Säkerhet i vardagen för dig som är senior eller äldre kan betyda att du ser över hemmet för att undvika fall, använder hjälpmedel och rör dig säkert utanför hemmet.

Läs mer om hur du seniorsäkrar här.

Ett rikt och aktivt liv innefattar kontakter med andra människor. Det är viktigt att känna sig sedd och behövd samt att finnas i olika sammanhang.

Här kan du läsa om olika mötesplatser som finns.

Livsstilsverktyget är ett kostnadsfritt, digitalt verktyg för dig som vill förbättra hälsan. Verktyget bygger på att hälsa handlar mer om att bli hel och harmonisk än om att räkna steg och kalorier.

Verktyget bygger på en ny metod där information om hälsa och levnadsvanor kombineras med reflekterande frågor för att hjälpa människor att sätta hälsoråd i ett större perspektiv, bli mer medvetna om sina vanor och utforska vilka råd som passar i den egna vardagen. Metoden har utvecklats på ett systematiskt sätt genom undersökningar av hur biologiska och psykologiska faktorer samspelar över tid.

Metoden har implementerats i ett digitalt verktyg för att möjliggöra bred tillgänglighet. Verktyget har utvecklats och förfinats i nära samverkan med patienter, som gett synpunkter på innehåll och upplägg. Dessa synpunkter har betonat vikten av att sätta hälsofrågor i ett större sammanhang och att beröra långt fler ämnen än enbart kost och motion.

Livsstilsverktyget - Frågor som skapar hälsa

Tjörns kommun har beslutat att dela ut broddar till alla Tjörnbor som är 65 år eller äldre. Erbjudandet är en del av kommunens förebyggande arbete för att minska fallolyckor. Du som har fyllt 65år och folkbokförd på Tjörn är välkommen att hämta ut ett par broddar i kundcenter.

Har du hämtat ut tidigare år och dina broddar är utslitna? Då kan du hämta ut ett par nya. Max antal gånger att hämta ut broddar är två.

Du behöver visa legitimation för att hämta ut broddar. Har du inte möjlighet att komma själv kan någon annan hämta ut åt dig, men ombudet behöver då ha med din legitimation.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Närbuss finns på Tjörn och är öppen för alla. Du ringer och beställer din resa, sedan hämtar den dig vid din bostad eller annan lämplig plats inom området.

Läs mer om Närbuss på Västtrafiks hemsida.

Med seniorkort kan du som är över 65 år åka inom Zon B.

Seniorkort på Västtrafiks webbplats

Vilka träningsmöjligheter finns i Tjörns kommun?

Här kan du ta del av de möjligheter till fysisk aktivitet som finns i vår kommun, med fokus på det som är kostnadsfritt.

Läs mer om fysisk aktivitet här.

Senior Sport School

Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr där du får komma ut, röra på dig och knyta kontakter? Då är du välkommen att delta i Senior Sport School i Tjörns kommun. Här får du prova på olika fysiska aktiviteter hos våra lokala idrottsföreningar, delta i tematräffar med fokus på hälsa, kost, matlagning, och få utbildning i hjärt-och lungräddning.

Senior Sport School är en kurs där vi kombinerar social gemenskap, kunskap och glädje med rörelse. Senior Sport School pågår i tolv veckor och vi träffas två gånger i veckan, måndagar och onsdagar. Träffarna är oftast på förmiddagar klockan 10:00 - 12:00. Vi startar den 9 september och avslutas den 27 november 2024. Kostnad 300 kr för hela perioden.

Läs mer här.

Fysisk aktivitet och träning hos 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden hittar du både fakta om träningens effekter och tips på enkla träningsprogram för att komma igång och röra på dig mer. 1177 – vårdguiden

Fysisk aktivitet på recept

Visste du att du kan få recept på fysisk aktivitet? På din vårdcentral kan du fråga om detta för att få tips på träningsformer som är lämpliga utifrån din aktuella hälsosituation. 1177 – vårdguiden om FaR

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Via hälsocoach online kan du få kostnadsfritt stöd av en hälsocoach för att komma igång med exempelvis träning. De enda kraven är att du bor i Västra Götalandsregionen och att du är 16 år eller äldre. Hälsocoach online hos VGR


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet