Tjörn kommuns logga, till startsidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du pågående detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar för nedladdning.

Pågående detaljplaner

Antagna detaljplaner

Handlingar för avslutade detaljplaner

Planprocessen

I vilka skeden du kan vara med och påverka och vilka olika skeden som finns i en planprocess.

Ansök om ny detaljplan

Du kan behöva göra en planansökan om du planerar en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver göras eller att en befintlig behöver ändras eller upphävas.

Pågående planer

Här presenteras pågående planer och dess handlingar i bokstavsordning.

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet