Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolresor, klassresor och lägerskola

Att åka på resa med klassen brukar vara en minnesvärd händelse. Men vad är det egentligen för skillnad mellan en resa som anordnas av skolan och resor som arrangeras för eleverna i klassen, men utanför skolans regi? Och vem är det som betalar? Vi reder ut begreppen.

Skolresa (klassresa)

En skolresa (ibland kallas det klassresa) anordnas helt utanför skolans ram. Denna typ av resa är alltid frivillig och pengarna som krävs för att resan ska kunna genomföras samlas in av elever på fritiden. Klassens lärare får gärna delta, men det är i så fall helt frivilligt och ingår inte i tjänsten.

 • En skolresa (eller klassresa) är en gemensam aktivitet helt utanför skolans ram.
 • Skolresan anordnas av föräldrar och elever som eventuellt bjuder in klassens lärare att delta. Lärares deltagande är då helt frivilligt och ingår inte i tjänsten.
 • Resan är frivillig och de ekonomiska medel som krävs samlas in av elever på fritiden. Någon "obligatorisk" insamling eller påtryckning att delta får inte förekomma vid föräldramöten eller genom utskick som skolan ska förmedla.
 • Skolans rätt att ge ledighet är begränsad. Skollagen medger endast rätt till ledighet för "enskild angelägenhet".
 • Om målet med skolresan är "sammanhållning och gemenskap i gruppen", bör det påpekas att detta syfte eventuellt kan motverkas och utanförskap förstärkas om inte alla är med eller om ledarna för resan saknar kompetens och erfarenhet att hantera dessa frågor.
 • Skolans olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn, elever och ungdomar.
 • Antalet skoldagar är noga reglerat i skollagen och ger inte utrymme för skolresor under ordinarie skoldagar. Rektor kan dock i undantagsfall bevilja ledighet någon enstaka skoldag om det finns särskilda skäl.
 • Om rektor beviljar ledighet för skolresa, och inte alla elever deltar, ska de elever som inte följer med få ordinarie undervisning. Detta innebär att lärare inte kan följa med.
 • Om alla elever deltar och läraren således kan vara med, är hen i tjänst motsvarande ordinarie arbetstid. Rektor ska i så fall godkänna att läraren följer med.

Lägerskola

Några dagar per år, oftast i årskurs 7, ger sig lärare och elever från både Häggvallskolan och Bleketskolan ut på lägerskola med skolskeppet Atene. Förutom att det är en fantastiskt naturupplevelse, är det också en möjlighet att förvalta arvet från segelskutornas tid.

Till skillnad från en skol- eller klassresa anordnas en lägerskola inom skolans ram. Det är en del av utbildningen och det är rektor som beslutar och skolans personal som tillsammans med eleverna planerar innehållet.

 • Beslut om lägerskola fattas av rektor.
 • Skolan anordnar lägerskolan och skolans personal ansvarar i samverkan med eleverna för innehåll och planering.
 • Lägerskolan innehåller övernattning.
 • Föräldrar och andra personer kan delta som medhjälpare om behov finns vid planering och genomförande av lägerskolan.
 • Samtliga kostnader för en lägerskola ska täckas inom ramen för skolans budget, eller för ändamålet särskilt beviljade medel. Ingen kostnad får tas ut av föräldrar.
 • En lägerskola gäller alltid gruppen eller klassen som helhet. Det är obligatoriskt att delta och den ska utformas så att alla elever har möjlighet att delta. En elev som bytt skola och flyttat deltar inte.
 • Skolans olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn, elever och ungdomar.
 • Lärare och personal får ersättning enligt gällande avtal under lägerskolan.
 • Rektor ansvarar för att transport av elever sker enligt kommunens bestämmelser.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet