Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

79-100

Anslaget sätts upp

2021-04-28

Anslaget tas ner

2021-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Protokoll

Kungörelse:
Kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj 2021, kl. 18:00, Kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams. För fullständig dagordning, se här.

Information
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§165. Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.

Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka spridning av Covid-19.

För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter använder presidiet. Med anledning av den allvarliga smittspridningen så ska man delta på distans.

Sammanträdesdatum

2021-05-06

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

84-104

Anslaget sätts upp

2021-05-12

Anslaget tas ner

2021-06-03

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

90-112

Anslaget sätts upp

2021-04-29

Anslaget tas ner

2021-05-21

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

115

Anslaget sätts upp

2021-04-28

Anslaget tas ner

2021-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2021-04-28

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

87-114, 116-119

Anslaget sätts upp

2021-05-04

Anslaget tas ner

2021-05-26

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2021-04-28

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

96-112

Anslaget sätts upp

2021-04-28

Anslaget tas ner

2021-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2021-05-11

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

113-118

Anslaget sätts upp

2021-05-11

Anslaget tas ner

2021-06-02

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2021-04-21

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

105-144

Anslaget sätts upp

2021-04-28

Anslaget tas ner

2021-05-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Carina Eliasson


Sammanträdesdatum

2021-04-29

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

43-66

Anslaget sätts upp

2021-05-03

Anslaget tas ner

2021-05-24

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Matilda Nordh

Protokoll


Sammanträdesdatum

2021-05-03

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

43-62

Anslaget sätts upp

2021-05-04

Anslaget tas ner

2021-05-25

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet