Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tanke och hälsa – satsning på psykisk ohälsa bland unga

Tanke och hälsa är en insats som görs för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga.

Alla elever i årskurs åtta fick under höstterminen fylla i ett frågeformulär om hur de mår. Några av eleverna har därefter erbjudits utbildningen, som hjälper dem att stärka sin emotionella motståndskraft och ger dem verktyg för att hantera svårigheter de möter i livet.

Programmet bygger på en modell från Island. Nu studerar forskare om metoden fungerar lika bra på Tjörn. Projektet är ett samarbete med Närhälsans vårdcentral på Tjörn och Närhälsans forsknings- och utvecklingsavdelning. Programmet delfinansieras med nästan fem miljoner av Västra Götalandsregionens Sociala investeringsmedel (SIM) för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg.

Kontakt

Anna Orvefors

Avdelningschef Resurscentrum


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet