Tjörn kommuns logga, till startsidan

Brandskydd och sotning

Elda kan du göra både i hemmet och utomhus, men det finns regler för när var och hur du får elda. Här får du tips för hur du ska elda säkert.

Sotning innebär rengöring av en anläggning, som en eldstad eller en skorsten. Brandskyddskontroll innebär en kontroll av anläggningens brandtekniska status.

Brandskyddskontroll och sotning

Det finns regler för hur ofta brandskyddskontroll och sotning ska göras samt om vem som får lov att utföra arbetet.

Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet en del av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Elda utomhus

Det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Det är också ditt ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud eller inte. Du kan också behöva anmäla eller söka om tillstånd för att elda i större omfattning, som påsk- eller valborgseldar. Vilka regler som gäller kan skilja beroende på om du bor inom eller utanför detaljplan.

  • 1 juni – 31 augusti är det förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område på grund av miljö- och hälsoskäl.
  • Övrig tid av året får eldning inom detaljplanerat område ske av torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras om det inte skapar problem för människors hälsa.
  • När eldningsförbud råder publiceras en nyhet på kommunens webbplats.
  • För att bränna halm på åkermark behöver du söka dispens hos miljöavdelningen. Utan dispens kan det leda till böter.

Elda inomhus

1 juni – 31 augusti är det endast tillåtet att elda i miljögodkänd panna eller panna försedd med ackumulatortank, om du bor i ett område inom detaljplan. Det gäller för småskalig eldning för fastbränsle av uppvärmning och varmvattenproduktion.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 januari 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet