Tjörn kommuns logga, till startsidan

Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket.

Hur anmäler jag?

Du anmäler genom att fylla i en anmälan på Läkemedelsverkets webbplats.

När kan jag starta min verksamhet?

Försäljningen kan påbörjas så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse via mejl.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1 500 kronor per försäljningsställe. För uppföljande kontroll på grund av att regler inte följts debiteras 500 kr/besök.
Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka produkter får jag sälja?

Vilka läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek bedöms och beslutas av Läkemedelsverket och publiceras på deras webbplats.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör regelbundna kontroller i de butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga och att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Läkemedelsverket.

Tillsynsplan

För att få till stånd en effektiv och systematisk tillsyn upprättar Miljö- och hälsoskydd årligen en tillsynsplan.

Kontroll

Kommunen ska kontrollera att lagstiftningen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. I det arbetet ingår bland annat att kontrollera

Mer information

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 oktober 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet