Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fridas hage

Fridas hage ligger mitt i Höviksnäs och här går elever från förskoleklass till årskurs 5. I samma hus hittar du även kommunens anpassade skola för elever i årskurs 1–5.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Kontakt

Fridas hage

Höviksnäsvägen 3
471 70 Höviksnäs

Expedition

Måndag–onsdag 8–12

Expedition

Martina Gullbrandsson

Tf rektor Fridas hage, rektor anpassad grundskola

Karin Hallgren

Skolsköterska

Linda Håkansson

Specialpedagog

Camilla Hulling

Kurator, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar, samordnare för samordnad individuell plan

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Linnea Fredin

Psykolog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet