Tjörn kommuns logga, till startsidan

Livsmedel

Här finns information till dig som misstänker att du blivit matförgiftad eller har klagomål eller synpunkter på företag som hanterar livsmedel.

Det finns också information till dig som ska starta eller ta över ett kafé, en restaurang eller annan livsmedelsverksamhet. Utöver mat, räknas även dricksvatten, dryck, kosttillskott och prestationshöjande preparat som livsmedel.

Misstänkt matförgiftning och klagomål

Har du blivit sjuk eller fått en allergisk reaktion och misstänker att det beror på mat du köpt eller blivit serverad av ett företag kan du anmäla matförgiftning.

Kontroller av verksamheter som hanterar livsmedel

Miljöavdelningen utför kontroll av de verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen. Kontrollernas mål är att:

  • Säkra livsmedel
  • Att ingen blir lurad
  • Att information om mat är enkel att förstå.

Kontrollerna görs utifrån gällande lagstiftning på området. Lagstiftningen finns till för att kunden eller gästen ska känna sig trygg när hen handlar och äter mat.

Information till livsmedelsföretagare om att hantera livsmedel

Denna information vänder sig till dig som driver ett livsmedelsföretag. Har du som företagare egen brunn eller vattenverk, behöver du även läsa på om eget dricksvatten för att kunna uppfylla kraven.

Vänd dig till miljöavdelningen för att registrera en verksamhet som ska hantera livsmedel. I stort sett all livsmedelshantering ska registreras innan den startar. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.

Registrera senast 14 dagar före livsmedelsverksamheten startar genom att skicka in en anmälan till miljöavdelningen. Efter registreringen kommer en livsmedelsinspektör att kontakta dig för att boka en första livsmedelskontroll och svara på frågor.

  • Du som är livsmedelsföretagare har bland annat ansvaret för att livsmedlen du säljer är säkra och rätt märkta.
  • Du behöver meddela miljöavdelningen om förändringar i verksamheten, vid ägarbyte eller nytt bolag samt om verksamheten upphör.
  • Tänk på att våra inspektörer oftast kommer utan att meddela i förväg. Det är bra om din personal alltid är förberedd och kan svara på frågor i samband med kontrollen.

Om du startar eller ändrar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften, för livsmedelsföretagare som startar eller ändrar en livsmedelsverksamhet utan godkännande från miljöförvaltningen, varierar från 2 500 kr till 75 000 kronor.

Vilken taxa som tillämpas beror på när ditt ärende har startat, se övergångsbestämmelser § 21 i Taxa inom offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen från april 2022.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Under 2023 kommer kommunen att påbörja arbetet med omklassningen och beräkna hur mycket kontroll varje anläggning ska få. Vi behöver därför samla in nya uppgifter om alla livsmedelsanläggningar. Detta gäller endast för redan startade livsmedelsanläggningar.

Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet