Tjörn kommuns logga, till startsidan

Nämnder och förvaltningar

Tjörns kommun styrs av kommunfullmäktige som via kommunstyrelsen och olika nämnder styr verksamheterna. Nämnderna har var sin förvaltning, det vill säga , en tjänstepersonsorganisation som utför arbetet. De presenteras tillsammans.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbete administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. Nämnden ansvarar för:

 • Förskola
 • Barnomsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieungdomarna
 • Särvux
 • Svenska för invandrare
 • Vuxenutbildningen
 • Särskola
 • Förskoleklass
 • Pedagogisk omsorg
 • Uppföljning för ungdomar i åldrarna 16–20 år

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrs av barn- och utbildningsnämnden.

Sociala frågor

Socialnämndens arbete administreras av socialförvaltningen. Bland de lagar som reglerar verksamheten finns socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för:

 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Äldreomsorg
 • Funktionshindrade
 • Individ- och familjeomsorg

Ledamöter i socialnämnden

Socialförvaltningens arbete styrs av socialnämnden.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämndens arbete administreras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden ansvarar för:

 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Avfallsverksamhet
 • Trafik
 • Kollektivtrafik
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Vatten och avlopp
 • Gång- och cykelvägar

Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete styrs av samhällsbyggnadssnämnden.

Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämndens arbete administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Nämnden ansvarar för:

 • Föreningsstöd
 • Kulturskola
 • Uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Naturstigar
 • Lotteritillstånd
 • Offentlig utsmyckning
 • Badplatser
 • Naturreservat
 • Turism
 • Kulturverksamhet

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete styrs av kultur- och fritidsnämnden.

Krisledningsnämnden

Nämnden kan träda i funktion i samband med en extraordinär händelse som kräverr skyndsam hantering. Nämnden äger vid sådant tillfälle rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder och de helägda
kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Om en oönskad händelse blir större än vad förvaltningen/bolaget klarar av att hantera, eller om flera av kommunens verksamheter drabbas samtidigt och åtgärder behöver samordnas, kan hela eller delar av kommunens centrala krisledningsorganisation aktiveras för en ökad förmåga att hantera en samhällsstörning.


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 16 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet