Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kustmiljö och vattendrag

Det finns mycket du kan göra för att värna om vår marina miljö, men det finns också lagar som styr. Här kan du läsa om regler om toalettavfall från båtar, hur du får köra vattenskoter och hitta länkar till mer information om vad som kan påverka kustmiljön och vattendrag på Tjörn.

Strandskyddsområde

Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten så att alla ska kunna komma ner vattnet. Det är även till för att skydda växter och djur. På Tjörn gäller strandskyddet generellt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvatten som kommer från råvatten i sjöar och vattendrag.

Muddring

Muddring, grävning och utfyllnader i hav, sjöar och vattendrag kan påverka miljön på flera olika sätt. Här kan du läsa mer om muddring och hur du ska gå till väga för att göra åtgärden på ett hänsynsfullt sätt.

Fiske

Fiske har en stark och lång tradition på Tjörn. Det fria fisket gör det möjligt att fiska runt hela ön direkt från land eller brygga liksom från egen båt.

Båten och hamnen

Det finns mycket du som båtägare kan göra för att värna om vår marina miljö. Men det finns även lagar och regler som påverkar ditt båtliv. Att släppa ut toalettavfall i våra vatten bidrar till övergödning och påverkar mängden bakterier i närmiljön, det uppstår ofta farligt avfall när du hanterar din båt och om du bottenmålar så finns regler om vilka färger du får använda.

  • Det är förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag i hela Sveriges sjöterritorium.
  • Fritidsbåtshamnar ska ha anordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtar efter behov. Det kan vara landtoaletter, utslagsvaskar för portabla båttoaletter eller sugtömningsanläggningar för fasta båttoaletter.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för att kravet följs.

  • Färgavfall, olja, glykol, alger och havstulpaner räknas som farligt avfall och ska samlas upp och lämnas i en miljöstation. Det finns skrapor som du kan fästa på en dammsugare för att lättare samla upp skrapet.
  • Välj alltid en skyddad plats att arbeta på som undviker läckage av kemikalier och farligt avfall.

Vattenskoter

Det är Polisen eller kustbevakningen du ska kontakta om du störs av vattenskoterkörning.

Att köra vattenskoter är roligt och fartfyllt men kan också orsaka störande buller och ibland även skada växt- och djurliv. Det gäller speciellt i grunt vatten med mjuka bottnar och i områden med känsligt fågelliv. Därför finns det regler om hur och var du får köra vattenskoter.

Från och med 1 maj 2022 behöver du ha förarbevis för att köra vattenskoter. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats. 

  • Du behöver ha förarbevis för att köra vattenskoter.
  • Du måste vara minst 15 år för att köra vattenskoter.
  • Som vattenskoterförare har du lika stort ansvar som alla andra sjötrafikanter att följa och känna till de regler som gäller.
  • Det är förbjudet att köra vattenskoter inom området för allmän badplats.
  • I allmänna farleder får du köra vattenskoter inom ett område av 300 m på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, men inte närmare land än 100 m från strandlinjen. Om ett sund i en farled är smalare än 300 m får du köra i hela farleden.
  • Om du behöver transportera vattenskoter mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska du välja kortaste väg. Detta förutsätter att det inte är längre än 100 m till tillåtet vattenområde. Hastigheten får som högst vara 5 knop.

Anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Var extra försiktig i trånga farleder där sikten är begränsad med tvära kurvor och holmar. Intill och i dessa farvatten kan även kajaker, kanoter och simmande förekomma. Tänk också på att det är omöjligt för andra att upptäcka en vattenskoter i full fart bakom ett skär.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet