Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tjänster för vårdnadshavare

Tjänsterna är till för vårdnadshavare som har eller söker barnomsorg eller plats på fritidshem i Tjörns kommun. Det finns även tjänster för dig som har barn i skolan. Här kan du ansöka om plats, registrera dina inkomstuppgifter och säga upp plats. Du kan också ansöka som skolskjuts. Tjänsterna når du med hjälp av din e-legitimation.

Ansökan om plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via vår e-tjänst, längst ner på sidan. För att ansöka behöver du logga in med din e-legitimation. Ansökan kan göras tidigast sex månader före det datum man önskar placering. För plats i fritidshem finns ingen tidsgräns.

För dig som saknar e-legitimation, maila barnomsorg@tjorn.se för mer information om hur du ansöker på annat sätt.

Du kan redan nu ladda ner appen Edlevo där du både ser och besvarar ditt erbjudande. Du kommer även åt tjänsten från en dator via länk under ”Självservice”, längst ner på sidan. Erbjudande om plats skickas ut senast tre veckor innan startdatum”.

Avgiften för ditt barns plats inom barnomsorgen beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst. Inkomsten regstrerar du i vår e-tjänst.

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via appen Edlevo. Det ska göras två månader före den dag barnet slutar. Om du flyttar till annan kommun, kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Unikum är vår digitala plattform för bedömning, utvecklingssamtal och kommunikation för både både pedagoger, elever och vårdnadshavare, Där kan du som förälder logga in och följa ditt barns lärande och ta del av dokumentation och information om ditt barn. Unikum används både i förskola och grundskola.

Ansökan om skolskjuts görs från och med 1 juli 2020 digitalt. Tjänsten ger dig direkt ett besked avseende om ditt barn uppfyller avståndsreglerna för att få ett läsårskort.

Frånvaro och ledighet är två olika saker. Ska ditt barn vara ledigt från skolan när det inte är lov eller stängningsdag, ansöker du om ledighet via appen Edlevo. Det behöver du inte göra för er plats i fritidshem och/ eller förskola, eftersom de inte omfattas av skolplikten. Då ändrar du bara i barnets schema. Den tjänsten hittar du också i appen Edlevo.

Du som har barn i förskola eller fritidshem kan skicka ett sms-meddelande till förskolan eller fritidsavdelningen vid tillfälliga ändringar. Kanske kommer farmor och hämtar lite tidigare eller så kanske ditt barn går med en kompis hem.

För att denna tjänst ska fungera måste ditt mobilnummer vara registrerat i appen Edlevo. Sms skickas till

Inled ditt sms med INFO följt av ditt barns personnummer, därefter själva meddelandet du vill skicka. Se exempel nedan:

INFO 20010523-1234 Hej, idag kommer Lisa kl 10 istället för klockan 7:30.

För att ditt barn ska få bästa tillsyn i förskola och fritidshem behöver schema registreras 14 dagar innan det träder i kraft. Registrering och ändring av barnschema gör du i appen Edlevo. Har du flera barn, kan du enkelt kopiera schema och ange hur många veckor schemat ska gälla.

E-legitimation och personuppgifter

E-legitimation (som också kallas e-leg, e-id eller eID), är en elektronisk identitetshandling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt på en webbplats eller i en e-tjänst. Det fungerar precis som när du visar ditt id-kort om du till exempel ska hämta ut ett paket.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

"Om skolans IT-system är tillgängligt via Internet, och systemet innehåller integritetskänsliga uppgifter, krävs det särskild god IT-säkerhet. Det innebär att skolan måste försäkra sig om att det verkligen är rätt personer som får åtkomst till uppgifterna och att överföringen sker på ett säkert sätt. Skolan måste använda sig av stark autentisering (exempelvis engångslösenord eller e-legitimation) och uppgifterna måste förses med krypteringsskydd vid överföringen. Med integritetskänsliga uppgifter avses både känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen, men även uppgifter som omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden."

Om din e-legitimation inte fungerar korrekt, vänder du dig till din bank.

Saknar du e-legitimation kan du skaffa en via din internetbank. Tillvägagångssättet för hur man skaffar en e-legitimation kan variera mellan de olika bankerna. Börja med att läsa mer på bankens hemsida. Om du är osäker, kontakta din bank, för att höra hur det fungerar på just din bank.

Saknar du e-legitimation och inte är kund i någon internetbank, kan du ladda ner en e-legitimation från Telia. Denna tjänst har dock en kostnad, till skillnad mot bankernas tjänst för e-legitimation.

Kontakt

Barnomsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen
barnomsorg@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet