Tjörn kommuns logga, till startsidan

LONA-projektet om invasiva arter

Miljöavdelningen har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag. Arbetet syftar till att kartlägga förekomsten av invasiva arter i kommunen, samt att öka kunskapen, samarbetet och dialogen med berörda.

Miljöavdelningen har inventerat förekomsten av de invasiva arterna på kommunens mark och tagit fram en metodbeskrivning för hantering av växten parkslide.

Visst är de fina lupinerna med sin blåa färg som lyser upp vägkanten. Tyvärr spider den sig och konkurrerar ut de inhemska arterna. Den bildar ett blått hav längs vägkanten där det tidigare växte mängder med andra arter. Därmed blir den ett hot mot den biologiska mångfalden. Lupinen kommer ursprungligen från Nordamerika och klassas därför som en invasiv art.

De invasiva arterna är inte bara ett problem för den biologiska mångfalden utan kan vara svåra att bli av med och orsaka ekonomiska problem genom sin kraftiga spridning. Till exempel parkslide som kan orsaka skador på husgrunder och sjögull som täcker hela sjöar och hindrar sjöfarten.

Hjälp till i arbetet genom att rapportera fynd av invasiva arter

Markägarens ansvar

Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. På Heås återvinningscentral finns det speciell container att lämna växtavfall från invasiva arter i. Släng aldrig växtavfallet från invasiva främmande arter på komposten eller i matavfallspåsen då detta går till kompostering.

Eftersom flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att slå rot. Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Mer information om invasiva arter

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet