Tjörn kommuns logga, till startsidan

Familjeteamet

Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Till oss kan du vända dig för att få stöd och råd.

Finns för att hjälpa dig

Familjeteamet utgår från dig och din familjs behov och hur ni vill ha det. Målet är att hitta nya vägar för att hantera situationen nu och i framtiden.

Viktigt att veta

Vi har tystnadsplikt och får inte ge information om dig till någon annan.
Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla när vi får kännedom om, eller misstänker att barn far illa.

Hur familjeteamet arbetar

I familjeteamet arbetar familjebehandlare med erfarenhet av att arbeta med familjer och föräldraskap. Vi arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behöva någon att prata med i vardagliga situationer. Det kan exempelvis vara att:

  • Familjen får ett fungerande samspel och kan komma överens med varandra
  • Barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • Föräldrarna hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • Familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen
  • Familjen ska få verktyg att stärka sina relationer
  • Få stöd och kunskap som förälder om barn, unga och deras utveckling

Vår förhoppning är att kunna bidra till bättre fungerande samspel inom familjen, där varje person blir bemött med respekt och får utrymme att växa.

Föräldrakurser

På föräldrakurserna får du som är förälder olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du träffar även andra föräldrar som du kan byta erfarenheter med. Kurserna är kostnadsfria och bygger på barnens rättigheter utifrån barnkonventionen.

Ibland uppstår det svårigheter för barn och ungdomar hemma. Då kan en insats av andra vuxna än ens föräldrar vara det bästa stödet. En kontaktperson eller kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att kunna vara ett extra stöd för barn och ungdomar. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet