Tjörn kommuns logga, till startsidan

Foto: Kristian Littke

Våtmark i Häggvall, Tjörns kommun
en restaurering av natur-
och friluftsvärden

Miljöavdelningen sökte och beviljades stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, för att göra en miljönyttoanalys samt projektering för våtmarksåtgärd i Häggvall.

Bakgrund

I Häggvall på Tjörn finns ett höjdområde med en gammal myr och åkermark
som brukats fram till 1970-talet. Senare kom den gamla myren att täckas över då platsen kom att användas för tippning av en stor mängd lera som blivit över från byggverksamhet.

En våtmark som restaureras kan ge mycket goda förutsättningar för skolorna att använda området som naturens egna klassrum. Här kan man lära sig om naturen, ekosystem och de olika djur och växter som lever i området. I anslutning till dammområdet ligger två grundskolor och nere i Höviksnäs finns även förskolor.

Förslag på åtgärd

Förslaget är en större damm med en buffrande och utjämnande
effekt på dagvatten och ytterligare delar som gynnar natur- och
friluftsvärden. Området används idag flitigt av motionärer och för friluftsliv av de närboende.


Förslaget är att utforma våtmarken som en stor, öppen vattenspegel med djupare delar där grodor skulle trivas. Förslaget är att i våtmarken anlägga häckningsöar för de sjöfåglar som väljer att vistas vid dammen.

Projektet är pausat

Projektet är pausat i väntan på beslut om kommunens framtida skolstruktur.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet