Tjörn kommuns logga, till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

De miljöfarliga verksamheterna på Tjörn finns bland annat inom fisk- och båtindustrin men även båthamnar, avloppsanläggningar, upplag av schaktmassor, husbehovstäkter, bilverkstäder, biltvättar, tankstationer, avfallsanläggningar och vindkraftverk räknas som miljöfarliga verksamheter. Du som vill starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla verksamheten hos miljöavdelningen.

Driva eller starta miljöfarlig verksamhet

Det krävs en anmälan till miljöavdelningen, senast sex veckor innan verksamhetens start. Din verksamhet kan räknas som miljöfarlig om:

Du kan alltid ha en dialog med miljöavdelningen även om din verksamhet inte är anmälningspliktig. Av dem kan du även få mer råd om hur du ska kontrollera din verksamhet och vilken tillsyn som bedrivs.

Som företagare måste du också göra egenkontroll och se till så att alla regler och lagar följs i din verksamhet.

Miljöfarliga verksamheter kontrolleras regelbundet. Kontrollerna görs för att minska belastningen på omgivningen, både av miljömässiga- och hälsomässiga skäl. Det är tillsynsmyndigheten, som ibland kan vara kommunen, som gör kontrollerna. 

Klagomål på miljöfarlig verksamhet

Alla kan lämna klagomål till miljöavdelningen på miljöfarlig verksamhet. Du som företagare behöver ha en öppen dialog och diskutera med dina grannar för att undvika klagomål.

Handlingar, kostnader och anmälan av miljöfarlig verksamhet

Situationsplan med eventuella recipienter - En överskådlig karta som visar var verksamhet avses bedrivas och de recipienter som eventuellt vatten från verksamheten ska ledas till.

Omgivningsbeskrivning - Beskriv området. Redogör för om det finns känslig natur som kan påverkas, eventuella närbelägna bostadshus eller arbetsplatser som kan påverkas av exempelvis buller, eller om andra omständigheter råder som kan påverkas av verksamheten/anläggningen.

Teknisk beskrivning av anläggningen - Redogör för hur verksamheten ska komma att bedrivas eller hur anläggningen fungerar. Vilka utsläpp kommer ske? Vart leds eventuella utsläpp?

Säkerhetsdatablad för alla kemikalier som ska användas inom verksamheten- Informationsblad om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet