Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunalt vatten och avlopp

Det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp (va) i de delar av kommunen där bebyggelsen tillåter. I glesare bebyggelse ordnar ofta fastighetsägaren en egen godkänd brunn och avloppsanläggning.

Tjörns råvatten kommer från sjöar och vattendrag som ligger i ett vattenskyddsområde i närheten av Tolleby. Det mesta av dricksvattnet produceras i eget vattenverk. Det finns även en sammankoppling med Stenungsunds kommun som en säkerhet för båda kommunerna vid leverensproblem av dricksvatten.

Avloppsvatten ett samlingsnamn för spillvatten från kök, toaletter och vaskar samt dagvatten från gator och stuprännor. Alltså det vatten som lämnar en fastighet eller det som kommer från regn eller snö.

Driftstörningar

Håll dig uppdaterad om pågående driftstörningar i det kommunala vatten- och avloppsnätet. När en störning i vattenleveransen sker uppdateras sidan med viktig information. Där kan du också prenumerera och få notiser om störningar.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Är du fastighetsägare och vill ansluta din fastighet till kommunens ledningsnät kan du ansöka om det. När va-enheten har fått din ansökan kan de lämna mer exakt information om vad som gäller för din fastighet. En anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med anslutningen.

För entreprenörer finns en detaljerad teknisk handbok för att säkerställa ett hållbart och robust VA-system på lång sikt. Kontakta VA-avdelningen för mer information.

Detta får du för din va-avgift

Va-taxorna motsvarar kostnaderna för va-verksamheten. Den är alltså självfinansierad och får inte några bidrag från skattepengar. Va-avgiften täcker bland annat kostnaderna för 

  • vattenledningar, anläggningar och pumpstationer
  • rening av dricks- och avloppsvatten
  • administration, planering och information.

Påverka dina va-kostnader

Det mest effektiva sättet att minska dina utgifter för vatten och avlopp är att spara på vattnet.

En gång per år får du ett avläsningskort där du själv läser av mätarställningen och skickar avläsningskortet till va-enheten. Avläsningen är grunden för hur mycket som debiteras för den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och spillvatten. Vid vissa tillfällen gör va-enheten egna avläsningar.

Även om vattenmätaren är placerad i din fastighet så är det va-enheten som äger och ansvarar för att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Som fastighetsägare ansvarar du för mätarens skick och står för kostnader för reparationer av mätaren. Kontakta kundcenter om:

  • vattenmätaren har skadats
  • du planerar att ändra vattenmätarens placering.

Det är Livsmedelsverket som anger riktvärden för vattnets kvalitet. För kommunalt vatten görs provtagning av vattnet regelbundet både vid vattenverk och ute i ledningsnätet. Den som har egen brunn ansvarar själv för att göra provtagning på vattnet.

Om livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten

Tjörns vatten har en hårdhetsgrad på 2 dH (mjukt vatten), ett ph-värde på cirka 8 (svagt basiskt vatten) och en låg kloridhalt. Mjukt vatten innebär att du ska dosera disk- och tvättmedel extra snålt. Svagt basiskt vattnet innebär att vattnet inte är aggresivt mot marmor och att rörnätet delvis är skyddat mot korrosion (rost).

Behöver du få vattnet till din fastighet påsläppt eller avstängt ska du kontakta Tjörns kundcenter senast en vecka före önskat datum. Någon behöver vara på plats när vattnet stängs av eller sätts på. I kontakt med Tjörns kundcenter ska du meddela önskat datum för avstängning eller påsläpp, fastighetsbeteckning, namn, adress och telefon. Det finns även tillfällen för kostnadsfritt påsläpp och avstängning.

Kommunen erbjuder gratis avstängning och påsläpp av vatten under vår och höst. Det är för att undvika vattenläckor om vattenmätare fryser sönder. Resten av året tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Aktuella tider annonseras under rubriken aktuellt på Tjörns kommuns webbplats.

Kommunens ledningar ligger i regel nergrävda ute i gatan och inte på privat mark. Anslutningspunkten, där kommunalt vatten och avlopp ansluter till privat fastighet, ligger cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. Om du vill veta var din fastighet är ansluten kan du beställa en så kallad va-uppgift av kundcenter. Om du har tillgång till bygglovsritningar för din fastighet kan dessa ge vissa svar på var ledningarna går. Annars har va-enheten i regel inte någon information om dina privata ledningar på din tomt.

Kontakta bygglovsavdelningen för byggritningar

Reningsverk i Tjörns kommun

Om du är ansluten till det kommunala avloppsnätet avleds spillvattnet till ett reningsverk där detta renas med största möjliga miljöhänsyn. Tjörns kommun har två avloppsreningsverk:

  • Ängholmen i Rönnäng
  • Höviksnäs

I glesare bebyggelse ordnar ofta fastighetsägaren en egen avloppsanläggning.

Kontakt

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Tjänsteperson i beredskap, TiB
tib@tjorn.se
0304-60 12 12
0304-60 12 18


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet