Tjörn kommuns logga, till startsidan

Invandring och integration

På Tjörn arbetar kommunen, myndigheter, frivilligorganisationer och företag tillsammans för att skapa en god integration och ett välkomnande mottagande.

Tjörns kommun ansvarar för familjer och enskilda med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, samt ensamkommande ungdomar.

Nyanländ i kommunen

Som nyanländ finns det mycket du vill veta om hur de nationella myndigheterna arbetar, hur sjukvården fungerar i Sverige och vad din hemkommun kan hjälpa dig med.

Tolk

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. Kontakta oss inför ditt besök och berätta att du har behov av tolk.

Läs mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll:

Viktig information till dig som kommit som flykting från Ukraina tillsammans med ditt sällskapsdjur

Länderna i EU har fått i uppdrag att återgå till de ordinarie reglerna för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina. Från och med den 1 september gäller därför inte längre undantagsregler för hundar, katter och illrar som kommer till Sverige med sina ägare som flytt från Ukraina. Det innebär att djur som inte uppfyller kraven för att få komma in avvisas vid den svenska gränsen eller i värsta fall kan avlivas.

För att din hund, katt eller iller som redan vistas i Sverige ska omfattas av undantagsreglerna behöver du ta den till en veterinär senast den 31 augusti. Det behöver du dock inte göra om du redan har besökt en veterinär med ditt djur eller om du har fått ett skriftligt beslut från Jordbruksverket där det står vad du
behöver göra.

Mer information hos jordbruksverket

Vi arbetar med följande grupper

Det finns många skäl att komma till Sverige och vår kommun. Internationellt och nationellt talar man om olika grupper av flyktingar. Vi arbetar med följande grupper:

  • Anvisade personer och familjer som har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Anhöriginvandring till anvisade personer. Även dessa har uppehållstillstånd på grund av anknytning.
  • Kvotflyktingar. Det väljs ut av Förenta Nationerna (UNHCR) och har permanent uppehållstillstånd.
  • Ensamkommande barn och ungdomar. De bor i familjehem eller vid behov så kallat HVB-hem. De är asylsökande.
  • Gruppen 18+, före detta ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.
  • Flyktingar som inte är registrerade.

Kontakt

Integrationsenheten

Adress

Lilldalsvägen 1 B
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet