Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digitalisering av kommunens tjänster

Digitalisering handlar inte främst om införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. Den digitala kunskapen måste öka. Digitala tjänster gör det enklare för invånarna och ger ökad service med snabbare handläggning och ökad rättssäkerhet samtidigt som det leder till ökad effektivitet.

Att digitalisera är angeläget för att kunna genomföra vårt grunduppdrag på bästa och mest effektiva sätt.

Några tjänster som har digitaliserats är:

Kommun-Kim vår digitala medarbetare

Kommun-Kim är namnet på den digitala medarbetare som medborgarna i Härryda, Partille, Mölndal, Stenungsund och på Tjörn nu får träffa. Kommun-Kim är en form av robot, en så kallad chattbot, som finns på kommunernas webbplatser. Dygnet runt svarar hen direkt på enklare frågor om kommunens service. Det kan vara öppettider, avgifter, guidning till mer information med mera.

I Norge har Kim redan lanserats i över 100 kommuner. Tekniken bakom Kim är en gren av artificiell intelligens som heter “natural language processing and machine learning". Leverantör är Softtronic.

Samtidigt som medborgarna lättare kan dra nytta av kommunens tjänster, frigör Kim resurser på lång sikt och ger medarbetarna mer tid för det personliga mötet när det krävs.

Kommuner samarbetar mer och mer. Den gemensamma upphandlingen av Kommun-Kim är ett bra exempel på det. Kommunerna minskar sina kostnader, får mer kunskap och skapar en gemensam organisation kring utvecklingen av Kommun-Kim. Roboten har en gemensam kunskapsdatabas. Det betyder att ju fler kommuner som använder Kommun-Kim desto snabbare ökar kunskapsdatabasen. Det innebär också att Kommun-Kim har kunskap om olika kommuner och kan svara på det. Det är extra viktigt när medborgarna rör sig över kommungränserna.

Kommun-kim vinkar

Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet