Tjörn kommuns logga, till startsidan
Slambil, illustration av Eva Mellergårdh Wernersson

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Här kan du läsa om hur ditt slam hämtas och regler inför tömning.

Hämtningstider för slam

Här får du information om när ditt slam hämtas och hur du beställer extra slamsugning.

Regler inför tömning av slam

Alla som har en egen avloppsanläggning ska ta hand om den på ett bra sätt. En del i denna skötsel är att regelbundet tömma den på slam. Slammet ska fångas upp i brunnen och får inte ta sig vidare och täppa till nästa steg av reningen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsvattnet från din anläggning inte förorenar dricksvatten eller övergöder vattenområden.

Vägen – att tänka på

  • Vägen och vändplanen ska klara av en stor och tung lastbil året runt.
  • Vägen ska vara snöröjd och väl framkomlig för slambilen. Tänk på att det är ett stort fordon.

Brunnen – att tänka på

  • Brunnen ska vara bra placerad och lätt att hitta och hantera.
  • Bilen bör inte backa för att komma åt brunnen. Finns risk för skador på personer eller egendom blir du kontaktad av Renova miljö.
  • 20 meter slang ska räcka fram till brunnen från bilen. Om längre slang behövs kostar det extra.
  • Brunnen ska vara tydligt uppmärkt med till exempel reflex eller vimpel.
  • Om brunnslocken som ska lyftas av miljöarbetaren väger över 15 kilo tas en extra kostnad ut.

Fler regler i kommunens föreskrifter om avfallshantering

Ansök om slamtömning med förlängt tömningsintervall

Har du ett litet hushåll på 1 till 2 personer kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Slamavskiljaren med tillhörande reningsanordning, efterföljande rening, ska fungera bra och vara godkänd av Tjörns kommun.
Det krävs en ny ansökan vartannat år. Senast en månad innan uppehållsperioden ska ansökan lämnas till kommunens miljöavdelning. Vid ansökan tas en avgift utför prövning av dispens från slamhämtning.

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17 
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75

FTI AB (förpacknings- och tidningsinsamlingen)


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet