Tjörn kommuns logga, till startsidan

Sjöbodar, hyra och arrende

Tjörns kommun hyr ut sjöbodar och arrenderar ut mark för sjöbodar. För att få hyra en sjöbod eller arrendera mark för sjöbod, behöver du stå i sjöbodskön.

Om sjöbodar

Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla sina ursprungliga funktioner. All mark kring sjöbodar betraktades historiskt i fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor.

Kommunens definition av en sjöbod är en förrådsbyggnad placerad i ett strandnära läge på max 60 kvadratmeter i bruttoarea.

Regler för sjöbodar

  • Du är folkbokförd i Tjörns kommun.
  • Boende och övernattning i sjöbodar är inte tillåtet.

Boende och övernattning orsakar problem genom att stranden eller hamnområdet privatiseras och avloppsutsläpp uppstår, vilket innebär en säkerhetsrisk. Boende i sjöbodar medför även en skada på det kulturarv vi har att förvalta. 

  • Boden ska användas för förrådsändamål.
  • Sjöboden ska vara märkt med en unik beteckning.
  • Marken kring boden ska hållas fri för passage för allmänheten.
  • Altaner, bryggor, räcken och annan privatisering kring boden får inte ske.

Mer utförliga regler

Hyr en sjöbod

Tjörns kommun hyr ut sjöbodar i Klädesholmen, Rönnäng och Skärhamn. Kommunen äger och underhåller boden mot en hyresavgift. För att få hyra en sjöbod, behöver du stå i sjöbodskön.

Arrendera mark för sjöbod

Kommunen upplåter för tillfället ingen ny mark för nya sjöbodar

Tjörns kommun arrenderar ut mark för sjöbodar i Almösund, Dyrön, Klädesholmen, Koholmen, Kyrkesund, Rönnäng, Skärhamn och Åstol. Det betyder att arrendatorn äger själva byggnaden (men inte marken) och svarar för att sjöboden hålls i ett vårdat skick. För att få arrendera mark för en sjöbod behöver du stå i sjöbodskön. Du har då möjlighet att köpa en befintlig sjöbod och överta arrendeavtalet för marken den står på.

När arrendeavtal för sjöbod upphör

När arrendeavtalet upphör för en sjöbod på ofri grund är du skyldig att sälja inom tre månader. Försäljningen ska ske till personer i sjöbodskön enligt turordning och till ett pris som avspeglar skälig byggkostnad för en traditionell sjöbod avsedd för förvaring. Tjörns kommun har rätt att lösa in sjöbod på ofri grund om inte ägaren genomför försäljning enligt ovan.

Kostnad för sjöbod

Skälig kostnad vid försäljning av sjöbod

Som skälig kostnad ska räknas nybyggnadskostnad för en 15 kvadratmeter stor sjöbod uppförd i traditionell stil.

Sjöboden får inte säljas för högre belopp än 150 000 kronor. Priset indexregleras årligen enligt KPI med oktober 2012 som basår.

För större sjöbodar än 15 kvadratmeter tillåts en viss proportionerlig prisjustering uppåt. Dessa belopp framräknas av exploateringsavdelningen och i samband med besiktning och värdering. Värdering sker då utifrån storlek, utförande, skick och läge.

Självservice

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet