Tjörn kommuns logga, till startsidan

Gemensam policy, riktlinjer

Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsunds och Orusts kommuner finansierat arbetet med att ta fram en gemensam policy samt riktlinjer för små avlopp genom LOVA-bidrag.

LOVA

Tjörns kommun beviljades tillsammans med Stenungsunds och Orusts kommuner LOVA-bidrag för att ta fram gemensamma dokument för små avlopp.

Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, är ett statligt bidrag som kan sökas för åtgärder som minskar övergödningen.

Gemensam policy samt riktlinjer för små avlopp

Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsunds och Orusts kommuner antagit en gemensam policy och riktlinjer för enskilda avlopp. Syftet med dessa dokument är att skapa samsyn kring de regler och krav som finns för att skydda människors hälsa och miljön. Vattenförekomsterna i de tre kommunerna utgörs av känsliga miljöer. Stora delar är också formellt skyddade, exempelvis Stigfjorden mellan Tjörn och Orust som är ett Natura 2000-område.

Policy och riktlinjer vilar på ett flertal styrdokument, både regionala, nationella och internationella. Ett av de viktigaste är EU:s vattendirektiv, som innebär att samtliga vattenförekomster ska uppnå God Ekologisk Status till år 2027. Idag har de flesta vattenförekomster måttlig eller otillfredsställande status i vårt område. Att höja reningsgraden på enskilda avlopp bidrar till att nå målen.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet