Tjörn kommuns logga, till startsidan

Pilane

I detta levande jordbrukslandskap finns boplatser från stenåldern och gravar från järnåldern tillsammans med konst i världsklass.

Pilane gravfält är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Här finns ett 90-tal domarringar, resta stenar och stensättningar från järnåldern. Alltsammans omges av ett uråldrigt kulturlandskap med spår från stenåldern.

Natur

Betande får håller markerna öppna. På kullarna växer typiska hagmarksväxter som kattfot, ängsviol och mandelblom. Här finns också växter som hör hemma på de riktigt fina naturbetesmarkerna, exempelvis vårvicker, dvärgmaskros och spenslig ullört.

På vägen från parkeringsplatsen till gravfältet passerar man en gammal skalgrustäkt. Hit upp nådde havet för 10 000 år sedan, då villkoren var gynnsamma för musslor och snäckor. Här finns också många kalkälskande växter som vildlin, grusbräcka, väddklint och många andra arter.

Historia

Tidigare har man hittat flintavslag och delar av redskap i området, men fynd vid utgrävningarna i början av 1980-talet visar att människor bosatt sig här redan för 8 000 år sedan. Under senare delen av stenåldern höll man boskap, brukade jorden och jagade. Intill avfarten från Kyrkesundsvägen finns en hällristning från bronsåldern: femton skepp med utsvängda för- och akterpartier och så kallade bemanningsstreck.

Här finns ett 90-tal gravar från järnåldern (500 f Kr till 1050 e Kr). I gravfältets norra del finns några domarringar.

Hitta hit

Kör väg 169 mot Skärhamn, ta höger vid skylt Kyrkesund i Vallhamnskorsningen. Passera Kållekärr och kör ytterligare 3 kilometer. Sväng höger i rondellen, mot Kyrkesund. Följ vägen 4,5 km och sväng sedan vänster vid skyltar Pilane och Gravfält. Ett par hundra meter in, på höger sida, ligger gravfältet.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 juni 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet