Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bada

På Tjörn har man alltid havet som närmsta granne och det är aldrig långt till en badplats. Här finns allt från sandstränder till klippbad med hopptorn. Högsta avsats på samtliga hopptorn är fem meter.

Miljöavdelningen tar prover på badvatten vid de kommunala badplatserna under perioden 5 juni–28 augusti. Provtagning sker vid fyra tillfällen, ej efter skyfall på badplatserna Linneviken, Låka, Gråskär och Tubbeviken

Då kontrolleras bland annat att vattnet är rent (inte innehåller för höga mängder bakterier) och vilken temperatur vattnet har. Ur hälsoskyddssynvinkel noteras även hur området runt badplatsen ser ut, om det till exempel finns stora mängder alger.

Resultatet från badvattenproverna kan bli:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Om vattnet inte är tjänligt tas ett omprov.
Resultaten från provtagningarna redovisas av Havs- och vattenmyndigheten

De bad som har minst 200 badande per dag registreras som EU-bad. Naturvårdsverket föreskriver provtagning av dessa badplatser var fjortonde dag. Bad med upprepad god kvalitet kan få möjlighet att glesa ut provtagningen till var fjärde vecka.

För övriga bad gäller att kommunen bestämmer hur ofta prov ska tas. Naturvårdsverket rekommenderar minst tre prov per säsong för att få en god uppfattning om vattenkvalitén.

Tjörns kommun tar prov vid fyra tillfällen, ej efter skyfall. Badplatser där provtagning sker: Linneviken, Låka, Gråskär och Tubbeviken.

Information om otjänligt vatten eller annan miljöpåverkan av betydelse läggs omgående ut på hemsidan samt anslås på den badplats det berör.

Inför badsäsongen genomför kommunen dykbesiktning på alla kommunala badplatser. Oftast sker detta från mitten på maj till mitten av juni. Syftet är att hitta och undanröja eventuella farliga föremål som döljer sig under ytan.

Glöm dock inte att ta för vana att alltid undersöka vad som döljer sig under ytan innan du dyker. Detta för att undvika dykolyckor!

Vid upptäckt av farliga föremål på badplats eller under vattnet ska du kontakta Tjörns kundcenter eller Tjänsteman i beredskap.

Hund får inte vistas på: Badplats eller lekplats. Inte heller på gräsmatta som upplåtits för lek.

Tänk på att under vistelse utomhus på offentlig plats där folksamlingar förekommer, eller kan antas förekomma, ska hundar alltid hållas kopplade.

19 § Lokal ordningsstadga för Tjörns kommun

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet