Tjörn kommuns logga, till startsidan

Medborgarundersökning

Varje år gör SCB (Svenska Statistikmyndigheten) en medborgarundersökning på uppdrag av kommuner för att mäta hur medborgare ser på sin kommun.

Medborgarundersökningen är ett samarbete med Svenska Statistikmyndigheten (SCB). Varje år skickar SCB ut enkäten till 1 200 slumpmässigt utvalda Kungsbackabor, där de yngsta som får enkäten är 18 år.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Tjörns kommun. Du som svarar är helt anonym.

Områden vi ställer frågor om är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

2022 – vad visade resultatet?

I medborgarundersökning 2022 deltog totalt 137 kommuner. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18 och äldre har gjorts i kommunen där 459 personer i Tjörns kommun svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 38%.

Generellt sett ligger undersökningen likt föregående år. Medborgarna i Tjörns kommun uppfattar Tjörn som en trygg kommun. Vad gäller underhåll av offentliga platser är invånarna på Tjörns mer nöjda än riket och får bättre skattning än föregående år.

Inom skola och omsorg ökar kommunen med skattningen jämförelsevis mot föregående år.

94,1% av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Tjörns kommun skattar högre än riket att kunna rekommendera andra att flytta till kommunen.

Läs hela undersökningen
SCB:s medborgarundersökning

Har något som du vill framföra till kommunen?

Då kan du lämna en synpunkt så tar vi vidare det till rätt personer.

Tyck till och felanmäl


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet