Tjörn kommuns logga, till startsidan

Abonnemang, regler och avgifter för mat- och restavfall

Det finns flera olika abonnemang du kan välja för dina hushållssopor. Här kan du läsa om de alternativ som finns, vilka regler som gäller samt hitta blanketter och e-tjänster för hushållsavfallstjänster.

Abonnemang för mat- och restavfall

Det finns olika val av abonnemang där du kan anpassa sopkärl och tömningsintervall utifrån dina behov. Du kan också välja att dela sopkärl med andra hushåll och komplettera med hämtning av återvinningsmaterial.

Standard tömningsintervall av sopkärl

Tömning vintertid
(vecka 35–22):

Restavfall töms var 4:e vecka
Matavfall töms varannan vecka.

Tömning sommartid
(vecka 23–34):

Restavfall töms var 4:e vecka
Matavfall töms varje vecka

Tätare tömning sommartid

Tömning vintertid
(vecka 35–22):

Restavfall töms var 4:e vecka
Matavfall töms varannan vecka.

Tömning sommartid
(vecka 23–34):

Restavfall töms varannan vecka.
Matavfall töms varje vecka

Tätare tömning året runt

Tömning vintertid
(vecka 35–22):

Restavfall varannan vecka
Matavfall varannan vecka

Tömning sommartid
(vecka 23–34):

Restavfall varannan vecka
Matavfall varje vecka

Gemensamt hämtställe

Tömning vintertid
(vecka 35–22):

Anpassas efter behov

Tömning sommartid
(vecka 23–34):

Anpassas efter behov

 • Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.
 • Du kan välja storlek på kärl för mat och restavfall enligt gällande taxa
 • Du kan välja intervall för tömning av restavfall enligt gällande taxa.
 • Matavfall töms alltid med samma intervall oavsett val av abonnemang.

 • Du har endast tömning av restavfall och en egen kompost.

 • Du delar sopkärl och abonnemang med din granne om ni har lite hushållsavfall.
 • Om ett ägarbyte görs ändras tjänsten till ett standardabonnemang.

 • Tre grannfastigheter eller fler har ett gemensamt hämtställe där alla slänger sopor och matavfall.
 • De gemensamma kärlen placeras på lämplig plats.
 • Antal kärl, storlek och tömningsintervall anpassas efter antalet anslutna fastigheter.

Regler inför sophämtning

 • Matavfall och restavfall läggs i rätt avfallskärl vid din fastighet.
 • Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationer.
 • Övriga hushållssopor lämnas på återvinningscentralen.

Om ditt sopkärl inte är tömt kan det bero på att du inte har uppfyllt de krav som ställs inför sophämtning. En lapp fästs vid kärlet om det finns brister vid tömningstillfället. För att få mer information om varför tömningen uteblev kan du kontakta kundtjänst för avfall.
Åtgärda eventuella punkter som brister till nästa tömningstillfälle, eller beställ en extra tömning mot en kostnad.

Att sopkärlet inte är tömt kan också bero på ett planerat avbrott i tömningen eller ändrad hämtningstid i anslutning till helgdag. Du kan även anmäla dig till att få avisering via sms och e-post för att få information vid förändringar eller avvikelser.

För att dina sopor ska kunna hämtas som planerat behöver du förbereda följande

 • Senast klockan 06.00 på hämtningsdagen ska kärlen vara placerade vid hämtstället vid vägen väl synliga.
 • Kärlet ska vara vänt med draghandtaget lättåtkomligt.
 • Vägen där soptunnan ska dras ska vara hårdgjord, utan lutning och fri från hinder.
 • Vägen till din fastighet ska vara snöröjd och halkfri.
 • Om vägen är svårframkomlig under vintertid, placera kärlet på annan plats, men meddela kundtjänst för avfall var ditt kärl finns.
 • Vägen och vändplanen ska klara av en stor och tung lastbil året runt. Vägen ska vara röjd och väl framkomlig för renhållningsbilen. Tänk på att det är ett stort fordon.

Du är ansvarig för att sortera ut förpackningar, glas och tidningar, men också farligt avfall eller annat som går att återvinna eller återanvända från ditt restavfall. I sopkärlet slänger du

Matavfall och biologiskt avfall ska slängas i bruna papperspåsar som ingår i ditt abonnemang. Behöver du nya påsar klämmer du fast en tom påse synligt mellan locket och tunnan. Då får du nya påsar när vid din nästa tömning. Du kan också lämna en tydlig lapp med information till chauffören eller kontakta avfallsenhetens kundtjänst.

Att slänga i sopkärlet

 • matrester, frukt- och grönsaksrester
 • bröd, ägg och äggskal
 • kaffesump och kaffefilter
 • tesump och tepåsar
 • vissna blommor
 • hushållspapper och pappersservetter

I sopkärlet får du inte slänga fimpar, snus, dammsugarpåsar, blöjor, tyg, kattsand, sand, lera, jord, grus, grillkol eller vedaska.

Minska risk för lukt och insekter

Matavfall som är blött eller ligger löst i kärlet ökar risken för lukt och insekter.

  • Fyll inte påsen över den streckade linjen, byt påse ofta och vik rulla ihop påsen innan du lägger den i sopkärlet.
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken eller skala direkt i påsen.
  • Lägg hushållspapper i botten av påsen eller blanda i rivna äggkartonger, tidnings- eller hushållspapper.

  Åtgärder sommartid

  Under sommartid är risken för lukt och insekter extra stor.

   • Strö en matsked ättika eller trädgårdskalk runt kanterna och på botten av kärlet.
   • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper innan du lägger paketet i påsen.
   • Förvara skaldjursresterna i frysen om det dröjer flera dagar till tömning.
   • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt när det inte är tömningsdag.
   • Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten före och efter sommaren samt vid behov.

   Åtgärder vintertid

   Under vintertid kan påsarna frysa fast i botten av sopkärlet.

   • Lägg tidningspapper i botten, stäng locket och använd en extra påse om påsen är blöt.

   Vem som ansvarar för vad inom avfallshantering och vilka regler som gäller styrs i kommunala föreskrifter om avfallshantering. På denna sida presenteras en sammanfattning av några av reglerna.

   Kostnader för abonnemang för mat- och restavfall

   Grundavgift

   Grundavgift är en fast avgift som debiteras alla hushåll. Med hushåll avses i detta fall villor eller lägenheter i en-, två- eller flerfamiljshus. Grundavgiften betalas av både året runt-boende och fritidsboende. Även fastighetsägare som har gemensam hämtning betalar grundavgift. Grundavgift är en betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, administration, planering, hantering av farligt avfall och information med mera. I taxan finns en grundavgift för villor samt en grundavgift för lägenheter. Grundavgiften för lägenheter är lite lägre eftersom ett hushåll i lägenhet i regel genererar mindre grovsopor.

   Grundavgift på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön
   Grundavgiften för dig som bor på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön är lite högre eftersom den även inkluderar hämtning av grovsopor en gång per år vid kaj.

   Grundavgift för verksamheter
   Grundavgiften för verksamheter är lägre eftersom den inte inkluderar besök på kommunens återvinningscentral och därmed inte heller kostnader för återvinningscentralen.

   Rörlig avgift

   Den rörliga avgiften täcker hämtningskostnader och behandlingskostnader för säck- och kärlavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av ditt val av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera.

   Tilläggsavgifter

   För tilläggstjänster som inte utnyttjas av alla tas en tilläggsavgift ut. Till exempel budad hämtning.

   Undantag

   Kompostering är en naturlig metod för att bryta ner avfall med hjälp av mikroorganismer. Det ger en näringsrik jord. Jorden kan du använda som förbättringsmedel i rabatter och för växter.

   Om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande tidsperiod från 6 månader till fem år kan fastighetsägaren ansöka om uppehåll från sophämtning.

   Har fastigheten eget avlopp omfattas även slamtömning i denna dispens. Se ansökan nedan under självservice.

   Handläggningsavgiften för ett beslut om uppehåll från sophämtning kostar 1 286 kronor enligt gällande taxa. En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

   Om en egen avloppsanläggning har låg belastning är det möjligt att ansöka om förlängt slamtömningsintervall, även kallat utsträckt hämtningsintervall. Se ansökan nedan under självservice.

   Handläggningsavgiften för ett beslut om förlängt slamtömningsintervall kostar 1 286 kronor enligt gällande taxa. En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

   Kontakt

   Kundservice slam

   Kundtjänst avfall

   Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
   Fredag 8–17
   Dag före helgdag 8–15

   Jour för slamsugning
   Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


   Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 februari

   Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

   Tyck till & felanmäl

   Kontakta oss

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörn kommuns logga, till startsidan

   Möjligheternas ö hela året och för hela livet