Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förorenad mark

Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnad anses vara förorenat när föroreningshalten överstiger de naturliga bakgrundshalterna. Områden som är förorenade kan medföra skada eller problem för människors hälsa eller miljön.

Sanera förorenade områden

Om det finns farliga ämnen i ett område som kan skada människor hälsa och/eller miljön kallas det förorenat område. De farliga ämnena kan finnas i mark, sediment, vatten eller byggnader. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor. Ett förorenat område behöver saneras.

  • Det krävs en anmälan till miljöavdelningen om du äger ett område som är förorenat och innan du gör något för att sanera ett område.
  • Det krävs tillstånd hos Länsstyrelsen för att transportera bort de förorenade massorna.

Inför sanering

När ett område som är förorenat ska saneras behöver området undersökas. Utifrån det ska ett förslag tas fram på hur saneringen ska göras, hur det förorenade materialet ska tas om hand och hur det ska transporteras. Du kan alltid ha en dialog med miljöavdelningen för att få mer information om till exempel ansvarsfördelning, sanering och efterarbeten, transportkostnader och vilken tillsyn som bedrivs.

Klagomål på förorenade områden

Alla kan lämna klagomål till miljöavdelningen på förorenade områden. Du som företagare behöver ha en öppen dialog och diskutera med dina grannar för att undvika klagomål.

Det är markägarens ansvar att undersöka, förbereda inför sanering och sanera samt att ta kontakt med miljöavdelningen.

Det är den som har förorenat området som ska betala för saneringen. Om den som förorenat inte längre äger eller bedriver verksamhet på platsen kan det behövas en ansvarsutredning.

Ofta är det en fördel om miljöavdelningen är på plats vid saneringen. När du har sanerat området ska du lämna information till miljöavdelningen så snart som möjligt

När de förorenade massorna ska transporteras bort behöver du säkerställa att du eller den du har anlitat för att transportera har rätt tillstånd. Tänk också på att du måste transportera bort de förorenade massorna direkt. Vill du mellanlagra massorna någonstans så måste du ha speciellt tillstånd för detta.

Saneringen av det förorenade området kontrolleras av miljöavdelningen så att det görs på rätt sätt.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet