Tjörn kommuns logga, till startsidan

Lantbruk

Lantbruk påverkar miljön och därför är det är viktigt att du som lantbrukare känner till vilka regler som gäller för tillexempel gödsel och växtskydd. Du kan också behöva anmäla din verksamhet och söka tillstånd för att ha djur.

Gödselhantering är extra viktig på Tjörn

Hela Tjörns kommun är identifierat som ett område med vatten som är känsligt för kväveföreningar. Det kallas för nitratkänsliga områden.

När du hanterar gödsel ska du göra det så näringen återförs till åkermarken samtidigt som det blir så lite läckage som möjligt till yt- och grundvatten. Du som hanterar gödseln är ansvarig för att använda tillräckliga skyddsåtgärder.

Planera din gödselhantering

När du planerar din gödselhantering behöver du ta hänsyn till hur många djur du har, vilken sorts djurhållning du har, din lagringskapacitet, hur mycket gödsel du kan lagra och spridningsareal, hur stor yta du behöver sprida gödseln på.

  • Om du har färre än två djurenheter finns det inte några generella krav på din lagring av gödsel.
  • Har du två till tio djurenheter behöver du kunna lagra gödsel minst sex månader. För djurhållare med fler djurenheter ställs högre krav.

Om lagring av gödsel på Jordbruksverkets webbplats

Det är grödans behov som ska styra mängden gödsel. Vid spridning av gödsel ska det inte spridas mer kväve än vad grödan kan ta upp i sin tillväxt.

Närheten till vattendrag påverkar hur du får sprida gödsel.

När du får sprida gödsel är begränsat till vissa perioder under året.

  • 1 november – 28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.
  • 1 augusti – 31 oktober får stallgödsel och organiska gödselmedel endast spridas före sådd eller i växande gröda. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda*. (*Fånggröda sås in i befintlig gröda och är avsedd för att ta upp växtnäring under sensommaren och höst för att sedan plöjas ner).
  • 1 oktober – 31 oktober får fast gödsel (gäller inte gödsel från fjäderfä) spridas i både växande gröda och på obevuxen mark. Fast gödsel från fjäderfä får endast spridas i växande gröda. Gödseln ska brukas ner inom 12 timmar i ett markskikt som är minst 10 cm.

Kontroller på mindre lantbruk

Mindre lantbruk kontrolleras vartannat till vart femte år med fokus på:

  • att verksamheten följer miljölagstiftningen
  • gödselhantering
  • sådant som utgör en risk för människors hälsa och/eller miljö
  • oljecisterner
  • hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.

Lantbruket påverkar främst 3 av de 17 antagna globala målen, Agenda 2030:

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet