Tjörn kommuns logga, till startsidan

Foto: Kristian Littke

LONA-projektet Våtmark för att hålla vatten i landskapet, östra Kållekärr

Miljöavdelningen sökte och beviljades stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, för att göra en förstudie samt projektering för våtmarksåtgärd i Kållekärr.

Bakgrund

Kållekärr har idag stora problem med ett hårt belastat dagvattennät vid kraftiga regn. Det undersökta området är idag en oanvänd, äldre jordbruksmark och är tänkt som en våtmark som dämpar flödet från ett villaområde och kan vara en del av lösningen för centrala Kållekärrs översvämningsproblematik.

Förslag på åtgärd

Genom anläggning av en ny damm och en översvämningsyta i äldre brukad mark kan biologiska mervärden för fåglar och fauna skapas samtidigt som vatten hålls kvar i landskapet.

Platsens läge, nära skola och bebyggelse, kan ge våtmarken ett förhöjt pedagogiskt värde samt bidra till friluftslivet i området.

Fastigheten Skår 1:6 ägs av Tjörns kommun och området bidrar idag till en del av Kållekärrs avrinnande dagvatten. Området skulle kunna bli ett fint tätortsnära naturområde med möjlighet till vandringsled. Med en öppen vattenyta skulle även fåglar och groddjur gynnas.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet