Tjörn kommuns logga, till startsidan

En gemensam digital assistent för offentlig sektor

Medarbetare i Tjörns kommuns vård och omsorg är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor. Ytterligare två kommuner och tre regioner deltar i projektet som leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens.

Svensk offentlig sektor står inför flera utmaningar under de kommande åren, där bristen på personal är en av de mest centrala. Enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner kommer 410 000 personer att behöva rekryteras under åren fram till och med 2031.

Ökad användning av artificiell intelligens är ett sätt att minska rekryteringsbehovet, genom att hitta nya sätt att jobba som ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamhetsprocesser. Enligt en beräkning som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, publicerade 2019 har AI potential att spara 140 miljarder kronor om året i offentlig sektor.

"Målet är att underlätta textbaserade arbetsuppgifter för att frigöra tid för mer meningsfulla och mellanmänskliga uppgifter." - AI Sweden

Exempel på uppgifter assistenten kommer kunna hjälpa till med:

  • Sammanfatta och analysera stora textmassor.
  • Förbättra och redigera texter så de blir mer lättlästa och strukturerade.
  • Skapa nya texter som rapporter, handlingar och ansökningar, anpassade efter specifika mallar och riktlinjer.
  • Klassificera dokument och skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser.
  • Ta fram individualiserat stöd åt medborgare.

Kontakt

Catarina Cani

Planeringsledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet