Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digital övervakning av VA-nätet

Tjörns kommun har fått beviljat projektmedel om totalt 2 000 000 kr av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av internetuppkopplade sensorer.

Framtidssäkring för små kommuner och Tjörn, den Smarta Ön

- Satsningen innebär att digitaliseringsresan inom att säkra vattenförsörjningen och minska läckagen både går fortare och blir betydligt mer innovativ på Tjörn, säger Jonas Da Silva Larsson, Utvecklingsledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjörns kommun.

- Det innebär också att andra kommunala förvaltningar och bolag både på Tjörn och i resten av Sverige får möjlighet att ta del av, och dra nytta av, teknikutvecklingen vi tar fram.

De beviljade projektmedlen fördelas på projektets 20-månader och kommer att bekosta den specifika tekniska kompetens som forskningsinstitutet RISE tillför i projektet.

Vinnovas omdömen på ansökan

”Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till utlysningen "IoT Sverige 2021 - Prototyputvecklingsprojekt - IoT för innovativ samhällsnytta".

Vinnova har med stöd av särskilt utsedda bedömare från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle gjort bedömningen att ert projektförslag tydligt möter utlysningens angivna syfte och bedömningskriterier. Särskilt utpekade anledningar till positivt beslut är:

Ansökan bedöms vara tydlig och berör ett viktigt område med läckande vattennät - hållbar och robust vattenförsörjning är en nyckelfråga. Ansökan bedöms bygga på en intressant problemställning med ett storskaligt grepp. Vidare bedöms aktörskonstellationen ha bred kompetens, och det finns spridningspotential via kommunnätverk.”

Projektidé

Kommunen arbetar idag ytterst manuellt med problematiken i det gamla och komplexa vattennätet, vilket inte är hållbart.

Vi tror att vattenläckage kan lokaliseras med hjälp av ett nätverk av uppkopplade smarta vattenmätare och att åtgärdsbehov kan prioriteras, beslut kan fattas och underhåll kan planeras baserat på analyser av data från vattenmätarna.

Sedan är det självklart inte så att det ena utesluter det andra, vi kommer oförtrutet fortsätta att förstärka och utveckla VA-nätet på vanligt sätt också.

Då aktuell data är samhällskritisk och kommunen saknar digitala spetskompetenser skapar säkerhetsfrågorna en hög tröskel för att få fart i användningen av smarta digitala lösningar. Därför är cybersäkerhet ett fokusområde i projektet.

Till utlysningen "IoT Sverige 2021 - Prototyputvecklingsprojekt - IoT för innovativ samhällsnytta" inkom totalt 16 ansökningar och 7 projekt har beviljats medel från en totalbudget för tre olika ansökningsomgångar om cirka 37,5 miljoner kronor.

Kontakt

David Andersson
Enhetschef VA Samhällsbyggnadsförvaltningen
david.andersson@tjorn.se

Jonas da Silva Larsson
Utvecklingsledare samt projektledare för projektet
0304 – 40 14 46
jonas.da.silva.larsson@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet