Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommuns hållbarhetspris 2024

Publicerad 31 maj 2024, kl 14:01

Tjörns kommun delar årligen ut ett hållbarhetspris för att uppmärksamma, uppmuntra och inspirera till lokalt arbete för hållbar utveckling. Allmänheten uppmuntras att nominera kandidater och vinnaren tillkännages i oktober.

Tjörns kommuns hållbarhetspris tilldelas en person, en förening eller företag som bäst bidrar till ett hållbart Tjörn ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Syftet med priset är att sprida initiativ, uppmuntra och inspirera till att arbeta med hållbarhet ut ett helhetsperspektiv.

Vem kan få priset?

Pristagaren skall ha visat på ett föredömligt initiativ inom våra tre hållbarhetsdimensioner och genom sitt initiativ skapat förutsättningar för hållbar utveckling. Samtliga dimensioner behöver ej vara uppfyllda men initiativet får inte direkt eller indirekt strida mot någon av de tre hållbarhetsdimensionerna.

  • Ekologisk dimension: Skall vara kopplad till något eller några av de miljömål som lyfts av Agenda 2030.
  • Social dimension: Skall vara kopplad till något eller några av de mål som ryms inom den sociala dimensionen som lyfts av Agenda 2030.
  • Ekonomisk dimension: Är uppfylld om vinnaren har kunnat skapa affärsmodeller som skapar cirkulär ekonomi alternativt ekonomiska hållbarhetsincitament för verksamheten/personen.

Vid utvärdering av kandidaterna beaktas olika aspekter, initiativet ska tjäna som ett gott exempel, nu och i framtiden. Det ska kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda och präglas av engagemang och handlingskraft.

Det finns inget krav på att pristagaren måste vara registrerad/folkbokförd på Tjörn men initiativet ska haft framstående betydelse för invånarna på Tjörn.

Priset kan inte delas ut till en verksamhet som bedrivs i Tjörns kommuns regi.

Hur nominerar jag?

Nominera kandidater genom att fylla i formuläret nedan. Vinnaren tillkännages och tar emot priset under Kommunfullmäktige i oktober.Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet