Tjörn kommuns logga, till startsidan

Stöd till barn, unga och familj

Du som barn, ung eller familj kan ibland behöva råd och stöd. Vi har olika former av stöd och verksamheter. Om du känner att du inte mår bra kan du här läsa om vart du vänder dig för att få hjälp.

Till oss kan du vända dig för att få information om familjebehandling, barnsamtal, föräldrastöd och samarbetssamtal efter en separation. Här kan du läsa lite mer om vilken typ av hjälp och stöd du kan få.

Familjebehandling

Familjebehandling ges till familjer som önskar någon typ av förändring i sin familjesituation. Det kan exempelvis handla om kommunikations- och samarbetssvårigheter, att föräldraförmågan brister, att barnet är utåtagerande och föräldrarna vill ha hjälp att hitta alternativa sätt att hantera och bemöta detta.

Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet. Om frågor kring umgänget, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning.

Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun.

Då kan ett samarbetssamtal hos familjeteamet vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Om föräldrarna redan har tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga.

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta.

Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Familjerådgivningenerbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Förtur till Familjerådgivningen

Par med barn under tre år och par som väntar barn, erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld.

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Vem kan söka familjerådgivning?

Alla som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller psykolog med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym.

Kostnad

För Tjörn, Stenungsund och Orust gäller en avgift på 200 kr per samtal för familjerådgivning. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivningen är en samverkan mellan de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust med placering i Stenungsund.

Hos familjerätten på sociala kontoret kan man få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen.

Familjerätten arbetar med

  • rådgivning och information
  • adoptioner
  • faderskapsfrågor
  • samarbetssamtal, avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
  • vårdnad-, boende- och umgängesfrågor.

Ibland uppstår det svårigheter för barn och ungdomar hemma. Då kan en insats av andra vuxna än ens föräldrar vara det bästa stödet. En kontaktperson eller kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att kunna vara ett extra stöd för barn och ungdomar. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en förebild och ett personligt stöd till dig som är barn eller ungdom. Kontaktpersonens uppdrag är att ge dig möjlighet att träffa andra människor utanför familjen och hjälpa dig att växa som människa. Ni träffas regelbundet och gör gemensamma aktiviteter.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett stöd till dig som är barn eller ungdom men kan även vara stöd och avlastning för dina föräldrar. Du bor hemma hos kontaktfamiljen och ni gör vardagliga saker tillsammans.

Så går en ansökan till

Kontaktperson och kontaktfamilj är frivilliga insatser som barn och ungdomar och deras föräldrar kan ansöka om hos socialtjänsten. Man söker insatsen hos kommunens mottagningsgrupp. Kommunen utreder och beslutar om ett behov finns.

Kostnad

Insatserna är kostnadsfria för den enskilde.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem eller vill veta mer om vad det innebär vänligen fyll i intresseanmälan nedan så tar vi kontakt med dig. Du förbinder dig till inte till något genom intresseanmälan.

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation.

MiniMia är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer. Målet är att stödja ungdomar till en positiv utveckling och ett drogfritt liv.

På MiniMia möter du ett team bestående av socionomer, sjuksköterska och läkare.

Vi erbjuder

  • information
  • samtalsbehandling som ungdomssamtal, föräldrasamtal och familjesamtal
  • rådgivning
  • drogtester.

Är du orolig för någon du känner?

Även du som är orolig för en kompis, ditt barn, en släkting eller någon annan är välkommen att höra av dig till oss.

Kostnad

Besök hos MiniMia är kostnadsfritt.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Öppenvårdsmottagning MiniMia

Kurator 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska 010-47 34 666
Gruppledare 0304-60 14 83

Öppettider, tidsbeställning

Måndag–torsdag 8–16.30
fredag 8–15

Adress

Fågelkärrsvägen 37 A
471 62 Höviksnäs

Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till ungdomar mellan 13–24 år. På mottagningen arbetar kurator, läkare och barnmorska.

Vi ungdomssamordnare arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom, för att i ett tidigt skede bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. Vi arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn. Vi har både ungdomens och vårdnadshavares perspektiv i fokus.

Välkommen att kontakta oss ungdomssamordnare. Alla kontakter med oss är frivilliga.

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 november 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet